Kristologi 2017-04-07T21:29:41+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

7. kapittel – Kristologi

Hva slags menneske er Jesus? Hvilket forhold eksisterer mellom Gud og Jesus og mellom Jesus og Den hellige ånd? Hva slags forhold er det mellom Jesus og det falne menneske? Hva betyr treenighet og gjenfødelse?
Kristologien tar for seg slike spørsmål. For å klargjøre disse problemstillingene, la oss først og fremst forsøke å studere nærmere hva slags mennesker vi opprinnelig var skapt til å være. La oss med andre ord begynne med å se på hvilken verdi et sant menneske har. Adam og Eva skulle nemlig ha oppfylt skapelseshensikten og blitt fullkomne, sanne mennesker, et sant ektepar og sanne foreldre, som ville ha blitt velsignet med en blomstrende arvelinje med generasjoner av gode og fremgangsrike etterkommere. Hvis det hadde skjedd, ville det ikke ha vært noe som helst behov for Messias‘ komme (og derfor heller ikke for kristologiske diskusjoner).

Les videre