Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Jesu rolle/Trosfundamentet på det åndelige plan
Trosfundamentet på det åndelige plan 2016-11-24T13:01:48+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

3. Hvordan det tredje forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» forløp

3.1. Hvordan den åndelige fasen i gjenoppreisningen av et globalt «Kanaan» forløp

3.1.1.  Trosfundamentet på det åndelige plan

Den sentrale person som skulle gjenopprette trosfundamentet på det åndelige plan, var den oppstandne Jesus. Han måtte med andre ord påta seg en oppgave som egentlig skulle ha vært utført av en åndelig døperen-Johannes-figur. Gud måtte utlevere Jesu fysiske jeg til Satan, som et sonoffer, som ble nødvendig fordi menneskeheten ikke trodde på Frelseren. Ved at Gud lot Jesus oppstå, ble imidlertid grunnlaget lagt for åndelig frelse.
Jesus sa: «Riv ned dette templet, og jeg skal reise det opp på tre dager» (Joh 2,19). Han talte her om sin egen oppstandelse, som fant sted på den tredje dagen. Den oppstandne Jesus ble derfor den sentrale person for å opprette trosfundamentet på det åndelige plan. I løpet av de 40 dagene han var her på jorden etter oppstandelsen, la Jesus det åndelige grunnlaget for atskillelse fra Satan. Dermed opprettet han det åndelige trosfundamentet for den åndelige fasen av det tredje forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan».
Etter oppstandelsen hadde ikke Jesus det samme ytre utseende som da han levde sammen med disiplene før han ble korsfestet. Han var ikke lenger et menneske som kunne sees med det vi vanligvis legger i uttrykket «fysisk syn» (Luk 24,16). Han åpenbarte seg for eksempel helt uventet i et rom med stengte dører, der hans disipler var forsamlet (Joh 20,19). Da han viste seg ved Tiberias-sjøen, tok det en god stund før han ble gjenkjent av disiplene (Joh 21,1-4). Han viste seg plutselig for to disipler da de var på vei til Emmaus, og han gikk sammen med dem et godt stykke. Selv om de to så ham og snakket med ham, forsto de ikke hvem han var (Luk 24,15-16). Det tok en god stund også for Maria, den første som møtte den oppstandne Jesus, før hun kjente ham igjen (Joh 20,14-15).
Slik, fra en verden utenfor tid og rom, viste Jesus seg åndelig for disiplene i de førti dagene som fulgte etter oppstandelsen. Samtidig opprettet han trosfundamentet på det åndelige plan.

Les videre