Satans tre fristelser 2016-09-01T17:56:08+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Hvordan det andre forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» forløp

2.1. Trosfundamentet

2.1.2. Hva betingelsen for å gjenopprette trosfundamentet besto i

2.1.2.2.  Satans tre fristelser

I Matteus 4,1-10 leser vi om hvordan Satan testet Jesus gjennom tre forskjellige fristelser. Satans fundamentale hensikt med å angripe Jesus med disse fristelsene var ikke å se om Jesus oppfylte betingelser på det ytre plan, eller å stille Jesu evne til å gjøre underverker på prøve. Tvert imot er Satan det vesen som har som sitt fundamentale mål å forhindre at selve hensikten med Messias’ komme blir oppfylt. Messias kommer for å gjenoppreise verden til å oppfylle hensikten den ble skapt for, en hensikt som aldri har kunnet bli realisert på grunn av Satan. Fra Satans synspunkt innebærer derfor hensikten med Messias’ komme at Satan blir tilintetgjort for all evighet.
Den verden basert på skapelseshensikten som Messias må opprette, er en verden der Guds tre velsignelser er oppfylt. For at Jesus ikke skulle kunne gjennomføre hensikten med sitt komme, dvs. realisere Guds tre velsignelser, besto Satans angrep derfor også av tre slags fristelser.

Les videre