Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Jesu rolle/Opprettelsen av det substansielle fundamentet på Jesu tid
Opprettelsen av det substansielle fundamentet på Jesu tid 2016-11-24T13:01:49+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Hvordan det første forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» forløp

1.2. Det sustansielle fundamentet

1.2.2.  Opprettelsen av det substansielle fundamentet

Det substansielle fundamentet på det nasjonale plan skulle ha blitt opprettet ved at folket elsket og ydmykt adlød personen i abel-posisjon på det nasjonale plan: døperen Johannes. Gud hadde allerede gjort forberedelser for at det utvalgte folk skulle ha en absolutt tro på Johannes og vite at han var en spesiell profet. Jødefolket visste allerede at han var spesielt utvalgt av Gud på grunn av engelens utrolige budskap om Johannes, mens sistnevnte fremdeles befant seg i sin mors liv, samt de mirakler som skjedde da. Folket kjente også de under og tegn som omga hans fødsel.
Hele folket i Judea hadde med største interesse sine øyne rettet på ham allerede fra hans barndom. Som det sies i Lukas 1,65-66: «Alle som bodde der omkring, ble grepet av ærefrykt, og ryktet om dette som hadde hendt, spredte seg over fjellbygdene i Judea. Alle som hørte det, grunnet på det og spurte: ‘Hva skal vel dette barnet bli til?’ Og Herrens hånd ledet ham.» I tillegg førte det enestående asketiske livet som døperen Johannes levde, til at folket respekterte ham desto mer. Prestene og folk flest var så imponert over Johannes, og han nøt en slik popularitet at mange trodde at han var Messias (Joh 1,19; Luk 3,15). Således trodde jødefolket, i kain-posisjon, på døperen Johannes, i abel-posisjon, og fulgte ham som om han var Messias selv. På den måten ble det substansielle fundamentet lagt på det nasjonale plan.

Les videre