Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Jesu rolle/Jesu førti dagers faste og grunnen til at han ble fristet tre ganger av Satan
Jesu førti dagers faste og grunnen til at han ble fristet tre ganger av Satan 2016-11-24T13:01:48+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Hvordan det andre forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» forløp

2.1. Trosfundamentet

2.1.2. Hva betingelsen for å gjenopprette trosfundamentet besto i

2.1.2.1.  Jesu førti dagers faste og grunnen til at han ble fristet tre ganger av Satan

La oss, på en litt mer konkret måte, se på grunnen til at Jesus fastet og ba i førti dager, og til at han ble fristet tre ganger. Da israelsfolket på Mose tid mistet sin tro, da de for tredje gang forsøkte å «gjenoppreise» Kanaan, ble «klippen», som symboliserte Jesus (1. Kor 10,4), invadert av Satan på grunn av feilen som Moses begikk. Denne betingelsen ble en medvirkende årsak til at Satan ville kunne angripe den «legemliggjorte klippen», dvs. Jesus, hvis det utvalgte folk igjen falt i troløshet.
Døperen Johannes var den sentrale person som kunne forhindre dette, ved å bekjempe Satan og forberede et trosfundament. Johannes hadde imidlertid til slutt ingen tro på Jesus. Det ble den umiddelbare årsak til at Jesus ble stående uten den beskyttelsen som fundamentet for Messias skulle ha gitt. Han ble dermed skyteskive for Satan, som nå fritt kunne angripe Jesus. Ved å faste og be i førti dager, opprettet Jesus selv en godtgjørelsesbetingelse for å bli atskilt fra Satan, basert på tallet førti. Jesus gikk seierrik ut av kampen mot Satan og slo Satans angrep tilbake ved å overvinne de tre fristelsene.

Les videre