Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Jesu rolle/Gjenoppreisningsprosessen for å etablere et konkret «Kanaan» basert på Gjenkomstens Herre
Gjenoppreisningsprosessen for å etablere et konkret «Kanaan» basert på Gjenkomstens Herre 2016-11-24T13:01:48+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

3. Hvordan det tredje forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» forløp

3.2.  Gjenoppreisningsprosessen for å etablere et konkret «Kanaan» basert på Gjenkomstens Herre

Også ved Gjenkomsten vil det være mennesker som har oppgaver tilsvarende den døperen Johannes hadde, og som derfor er forløpere for Messias. Men hvis disse ikke oppfyller sine oppgaver, må Gjenkomstens Herre selv ta på seg denne døperen-Johannes-oppgaven og konkret opprette trosfundamentet som en del av gjenoppreisningsarbeidet som utgjør den konkrete fasen av det tredje forsøket på å etablere et globalt «Kanaan». Det substansielle fundamentet vil definitivt bli opprettet, selv om Gjenkomstens Herre må gå en vei full av lidelse. Troende med en absolutt tro på ham vil uansett samle seg rundt ham og følge, støtte og tjene ham.
Gjenkomstens Herre må komme for å gjenoppreise hele menneskeheten til å bli Guds barn, som tilhører Guds direkte arvelinje. Derfor må Gjenkomstens Herre, slik som det første kommes Herre, bli født her på jorden, med et fysisk jeg. Han må gjenoppreise Det første komme ved å gjøre godt igjen ved å gå den samme veien, full av lidelse, som den Jesus gikk for to tusen år siden. Som nevnt ovenfor må derfor Messias’ annet komme rent konkret danne et fundament for Messias i overensstemmelse med prinsippet om at Guds gjenoppreisningsarbeid går inn i en ny fase, sentrert om Guds ord. På dette fundamentet må alle mennesker gjenoppreises som Guds barn i Guds direkte arvelinje, befridd fra arvesynden, ved at de går gjennom en «innpodningsprosess» både åndelig og fysisk.
      Den åndelige fasen av det tredje forsøket på å gjenoppreise et globalt «Kanaan» begynte som et fundament for Messias på det åndelige plan. Etter en historisk utvikling, som har tatt hele to tusen år, er i dag et globalt «åndelig territorium» blitt etablert.
      Josva fullførte gjenoppreisningen av et «Kanaan» for israelsfolket på en konkret måte i stedet for Moses, som bare kunne gjenoppreise «Kanaan» åndelig. På samme måte må Messias komme tilbake for på en konkret måte å fullføre gjenoppreisningen av et globalt «Kanaan», noe Jesus til nå bare kunne utføre på det åndelige plan.
Fordi det utvalgte jødefolket ikke trodde på Jesus, ble det åndelige gjenoppreisningsarbeidet som han dermed måtte utføre, en lidelsens vei. På samme måte vil også Gjenkomstens Herre måtte gjennomgå lignende lidelser hvis «det andre Israel», de kristne, ikke tror på ham.
Ved Det første komme måtte Jesus gi opp å arbeide med det første Israel, folket som var blitt kalt nettopp for å motta ham. Han ble nødt til å begynne en ny gjenoppreisningsprosess på det åndelige plan, idet han opprettet et «Israel nummer to», de kristne, som et nytt utvalgt folk. På samme måte vil eneste utvei bli å begynne en konkret gjenoppreisningsprosess og etablere et nytt, et «tredje Israel», og gi opp å arbeide med de kristne hvis de ved Gjenkomsten ikke tror på ham.

Les videre