Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Jesu rolle/Fundamentet for Messias på Jesu tid
Fundamentet for Messias på Jesu tid 2016-11-24T13:01:49+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Hvordan det første forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» forløp

1.3.  Fundamentet for Messias

Trosfundamentet og det substansielle fundamentet som døperen Johannes opprettet, utgjorde til sammen fundamentet for Messias. Fundamentet for Messias var bokstavelig talt det grunnlaget som var forberedt for at Messias skulle kunne gjennomføre sin plan ved at han fikk den betingelsesløse hjelp og støtte som han trengte. Folket skulle derfor ha elsket Jesus og fulgt ham på en hengiven måte. Døperen Johannes representerte alle de sentrale personer som hadde arbeidet så hardt gjennom gjenoppreisningshistorien for å legge fundamentet for Messias. Derfor skulle han, på deres vegne, ha tjent og støttet Jesus mer enn noen annen, på en eksemplarisk måte. Dessuten skulle døperen Johannes, basert på dette historiske fundamentet for Messias, ha ledet hele det utvalgte folk til å tro på Jesus og følge ham. Dermed ville døperen ha hjulpet Jesus ved å gjøre det lett for ham å utføre det nødvendige gjenoppreisningsarbeidet.
Døperen Johannes hadde selv tatt ansvar for og opprettet et slikt fundament og selv vitnet om Jesus som Messias (Joh 1,29-34). Likevel fulgte han ikke Frelseren og støttet og hjalp ham heller ikke. Til slutt begynte Johannes til og med å tvile på om Jesus virkelig var Messias (Matt 11,3). Dessuten forsto Johannes ikke at han var Elia og nektet at det var tilfelle (Joh 1,21), selv om han skjønte han var forløperen til Messias. Ettersom jødefolket trodde fast på Malakis profeti om at Elia skulle komme før Messias, ble de forvirret da Johannes benektet at han var Elia. De visste da ikke om de skulle følge Jesus eller Johannes. Resultatet ble at døperen Johannes blokkerte jødefolkets vei til Jesus.
Fundamentet for Messias, som Johannes hadde opprettet, fungerte derfor ikke som noe fundament for Jesus. Tvert imot skapte det en situasjon som hindret det utvalgte folk i å følge Jesus. Fundamentet for Messias er selve springbrettet for å oppfylle hele hensikten med Guds gjenoppreisningsarbeid. Dette fundamentet fungerte likevel ikke som noe grunnlag som kunne være en støtte eller hjelp for Messias, som var selve sentrum i Guds gjenoppreisningsarbeid. Følgelig ble dette fundamentet en fiasko. Selv om Gud hadde investert så mye i å forberede døperen Johannes, så fulgte ikke Johannes Jesus og støttet ham heller ikke. Dermed mistet han sine kvalifikasjoner som den historiske «Abel». Sluttresultatet ble at det første forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» mislyktes.

Les videre