Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Jesu rolle/Det substansielle fundamentet på det åndelige plan
Det substansielle fundamentet på det åndelige plan 2016-11-24T13:01:48+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

3. Hvordan det tredje forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» forløp

3.1. Hvordan den åndelige fasen i gjenoppreisningen av et globalt «Kanaan» forløp

3.1.2.  Det substansielle fundamentet på det åndelige plan

På det grunnlaget med atskillelse fra Satan som de førti dagene etter oppstandelsen representerte, etablerte Jesus trosfundamentet. Samtidig kvalifiserte han seg selvsagt til til å være den sentrale personen for å opprette det substansielle fundamentet på det åndelige plan, dvs. at den åndelige abel-posisjonen ble etablert.
Gud kunne ikke lenger forholde seg til jødefolket slik som før, ettersom det hadde forrådt Jesus. Derfor trengte Gud et «nytt Israel», dvs. et «Israel nummer to», som ville følge den oppstandne Jesus betingelsesløst. Det «nye Israel», i samme posisjon som Kain, måtte betingelsesløst og ydmykt adlyde og tro på den oppstandne Jesus, den åndelige «Abel». Dermed ville det substansielle fundamentet bli etablert åndelig. Den oppstandne Jesus gjorde derfor alt han kunne for at en ny gruppe mennesker, som trodde på ham, skulle bli fullstendig forent med ham. En slik gruppe ville utgjøre et nytt, «gjenoppstått», utvalgt folk. På denne måten forsøkte Jesus å opprette det substansielle fundamentet på det åndelige plan.
Apostlenes gjerninger 1,3 dreier seg nettopp om dette forholdet mellom den oppstandne Jesus og disiplene: «Han stod fram for dem etter sin lidelse og død og gav dem mange klare bevis på at han levde; i førti dager viste han seg for dem og talte om det som har med Guds rike å gjøre.» Disiplene var blitt spredt for alle vinder, etter at de mistet sin tro da Jesus ble korsfestet. Han samlet dem igjen og åpenbarte seg for dem gjentatte ganger. Han lærte dem å ha en absolutt tro på ham som Messias. Dette er noe av det han lærte dem: «Deretter begynte han å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene helt fra Moses av og hos alle profetene» (Luk 24,27). «Da trådte Jesus fram og talte til dem: ‘Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Farens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende’» (Matt 28,18-20). «En gang han spiste sammen med dem, sa han: ‘Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Faren har lovet, og som jeg har talt om. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager døpes med Den hellige ånd’» (Apg 1,4-5).
Jesus viste dem mange undre (f.eks. Joh 20,19; Joh 21,6). Han ga den tvilende Thomas troen tilbake (Joh 20,26-29). Han fikk Peter til å sverge ham absolutt lojalitet (Joh 21,15-18). Han ledet sine disipler slik at de ble røttene til «det nye Israel». I motsetning til den tro på ham som disiplene hadde demonstrert før oppstandelsen, ga de nå sine liv for den oppstandne Jesus og støttet, tjente, fulgte og trodde på ham. Dermed ble det substansielle fundamentet dannet på det åndelige plan.

Les videre