Den tredje fristelsen 2016-11-24T13:01:48+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Hvordan det andre forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» forløp

2.1. Trosfundamentet

2.1.2. Hva betingelsen for å gjenopprette trosfundamentet besto i

2.1.2.2. Satans tre fristelser

2.1.2.2.3.  Den tredje fristelsen

I den tredje fristelsen ledet Satan Jesus opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Så sa han «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg» (Matt 4,9). I virkeligheten finnes det ikke noe fjell der alle verdens riker kan sees. Hva betyr det da at Satan ledet Jesus opp på et meget høyt fjell?
Fordi han falt, mistet Adam forutsetningen for å bli skaperverkets herre og kom i stedet under Satans herredømme. I stedet for Adam tok Satan herredømme over den skapte verden (Rom 8,20). Gud sendte imidlertid Jesus som den fullkomne Adam (1. Kor 15,45) og dermed som skaperverkets herre. Derfor står det skrevet at Gud har lagt alt under Kristi føtter (1. Kor 15,27). Satan visste det, og ettersom Jesus hadde overvunnet den første og andre fristelsen, måtte Satan sette Jesus i en posisjon som skaperverkets herre. Nettopp det var bakgrunnen for at Jesus ble ledet opp på et fjell der alle riker i verden og deres herlighet kunne sees. Slik fristet Satan Jesus ved å tilby ham å bli skaperverkets herre på den betingelse at han underkastet seg Satan. Satan ville at «den andre Adam» skulle underkaste seg akkurat slik som den første Adam hadde gjort i Edens hage.
Jesus svarte: «Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene» (Matt 4,10). Englene var skapt til å være tjenere (Hebr 1,14). Derfor skulle de tilbe og tjene Gud. Det er da bare rimelig at også den falne engelen Satan burde tilbe og tjene Gud. Av den grunn skulle Satan, ifølge Guds prinsipper, også underkaste seg Jesus og tilbe ham, ettersom Jesus var et Guds «legeme» («tempel»).
      Jesus hadde allerede overvunnet de to første fristelsene. Dermed hadde han opprettet et fundament for å kunne gjenoppreise Guds første og andre velsignelse. På dette grunnlaget måtte han også gjenopprette Guds tredje velsignelse, menneskets herredømme over den skapte verden. Jesus kunne ha fått alle riker i verden og deres herlighet ved å underkaste seg Satan. Da ville imidlertid hensikten med Messias’ komme ikke ha blitt realisert. Jesus svarte at han ikke var villig til å falle ned og tilbe Satan, som en betingelse for å få herredømme over skaperverket. Ifølge Guds prinsipper skulle erkeengelen, en tjener, heller ha tilbedt og tjent Jesus, som var et Guds «legeme» («tempel»). Dermed overvant Jesus Satans fristelse. Ved å gå seierrik ut av den tredje fristelsen, opprettet Jesus en betingelse for å kunne gjenoppreise herredømmet over den skapte verden. På den måten la Jesus et grunnlag for å gjenoppreise Guds tredje velsignelse.
Som tidligere nevnt var det i en posisjon der han utførte døperen Johannes’ oppgave, i stedet for sistnevnte, at Jesus fastet i førti dager og overvant Satans fristelser. Det var slik Jesus gjenoppreiste trosfundamentet.

Les videre