Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Jesu rolle/Den sentrale person for det substansielle fundamentet på Jesu tid
Den sentrale person for det substansielle fundamentet på Jesu tid 2016-11-24T13:01:49+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Hvordan det første forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» forløp

1.2. Det substansielle fundamentet

1.2.1.  Den sentrale person for det substansielle fundamentet

Johannes var selv den sentrale person som sto i abel-posisjon for å opprette det substansielle fundamentet. Mose oppgave var blitt arvet av Josva og til slutt overført til døperen Johannes via profetene, inkludert Elia. Døperen sto derfor i samme posisjon som Moses overfor folket. Moses hadde, som den sentrale person for å gjenoppreise trosfundamentet, stått i foreldreposisjon overfor folket, samtidig som han også hadde vært den sentrale person for å etablere det substansielle fundamentet, og derfor også hadde stått i abel-posisjon.

Les videre