Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Jesu rolle/Den sentrale person for å gjenopprette trosfundamentet på Jesu tid
Den sentrale person for å gjenopprette trosfundamentet på Jesu tid 2016-11-24T13:01:49+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Hvordan det første forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» forløp

1.1. Trosfundamentet

1.1.1.  Den sentrale person for å gjenopprette trosfundamentet

Den sentrale person som skulle forberede fundamentet for det frelsesarbeid som Messias skulle utføre mens sistnevnte var her på jorden, skulle gjøre «veien rett for Herren» (Joh 1,23). Denne sentrale personen var døperen Johannes. «Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes» (Matt 11,11).
Som allerede forklart, hadde måten Moses hadde gått fram på, skapt en betingelse som gjorde det mulig for Satan å invadere kroppen til Jesus, «inkarnasjonen av klippen og steintavlene», hvis det utvalgte folk igjen skulle falle i troløshet. For å unngå det, hadde Gud gjennom hele dets historie oppdratt det utvalgte folket. Han sendte mange profeter, inkludert Elia, for å vise folket hvordan det skulle stå samlet, som ett folk, sentrert om det idealet som templet representerte. (Tempelet var namlig et bilde på Jesus.)
Men fordi folket hele tiden levde på en måte som ikke hadde noe med tro å gjøre, var det umulig for Elia å oppfylle det som var hele hensikten med hans komme: å få folket til å vende seg om fra sitt troløse liv. Derfor ble Elias annet komme nødvendig (Mal 4,5). Døperen Johannes var den person som representerte Elias annet komme (Luk 1,17; Matt 11,14; Matt 17,13). Han var den sentrale person som personlig skulle forberede trosfundamentet, som en nødvendig del av grunnlaget for Messias.

Les videre