Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Jesu rolle/Den sentrale person for å gjenopprette trosfundamentet på Jesu tid – forsøk to
Den sentrale person for å gjenopprette trosfundamentet på Jesu tid – forsøk to 2016-11-24T13:01:48+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Hvordan det andre forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» forløp

2.1. Trosfundamentet

2.1.1.  Den sentrale person for å gjenopprette trosfundamentet 

I det første forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan», ble trosfundamentet, sentrert om døperen Johannes, til slutt ødelagt og invadert av Satan på grunn av døperens manglende tro på Jesus. Messias var allerede kommet, men fundamentet for ham var blitt ødelagt. Derfor sto han nå i en posisjon der forutsetningene for at han kunne være Messias, ikke lenger fantes. Messias kan egentlig bare åpenbare seg hvis det finnes et fundament som er atskilt fra Satan, og som sistnevnte ikke kan invadere. Derfor hadde Jesus ikke noe valg: Han ble nødt til først å utføre en oppgave som ikke var Messias’ ansvar. Han måtte påta seg døperen Johannes sin oppgave og selv legge godtgjørelsesbetingelser for å gjenopprette fundamentet for Messias. Mens han gjorde det, sto han ikke i en posisjon som Messias, men som døperen Johannes.
Ettersom Jesus var Guds enbårne sønn og skulle bli herlighetens herre, skulle han ikke ha behøvd å gå en lidelsesvei (1. Kor 2,8). Døperen Johannes, som hadde som oppgave å gjøre veien rett for Jesus (Joh 1,23; Luk 1,76), mislyktes imidlertid. Før Jesus kunne begynne på sin egentlige oppgave, måtte han derfor først gjøre det som Johannes skulle ha gjort. Jesus måtte selv forberede fundamentet for sitt eget komme som Messias. I det andre forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» måtte Jesus innta en posisjon der han utførte det som hadde vært oppgaven til Johannes: å være den sentrale person for å gjenopprette trosfundamentet.

Les videre