Den første fristelsen 2017-01-11T19:53:22+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Hvordan det andre forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» forløp

2.1. Trosfundamentet

2.1.2. Hva betingelsen for å gjenopprette trosfundamentet besto i

2.1.2.2. Satans tre fristelser

2.1.2.2.1.  Den første fristelsen

I den første fristelsen viste Satan seg for Jesus og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød» (Matt 4,3).
Steinene, som tilhørte Satan, symboliserte steintavlene som Moses hadde knust i ørkenen, og klippen som Moses hadde slått på to ganger. På grunn av det utvalgte folks mangel på tro hadde Moses knust steintavlene og slått to ganger på klippen. Dermed hadde Satan kunnet ta «steintavlene» og «klippen» i sin besittelse. Steinene som Satan brukte for å forsøke å friste Jesus, symboliserte Jesus, den «legemliggjorte klippen» [1] og en «legemliggjort steintavle» [2] (1. Kor 10,4; Åp 2,17). Hvis det utvalgte folk igjen mistet sin tro, slik det hadde gjort i ørkenen, kunne Satan angripe Jesus, som var et konkret uttrykk for steintavlene. Jesus ville da befinne seg i en posisjon der han sto i fare for å bli Satans bytte. Det var slike omstendigheter Jesus måtte overvinne.
Satan visste meget godt at Jesus var kommet ut i ørkenen for å gjenoppreise «klippen» og «steintavlene». Jesus må ha vært minst like sulten som de troløse israelittene på Mose tid. Satans hensikt med å friste den skrubbsultne Jesus til å stille sin sult, var å få Jesus til å miste sin tro og gi opp å gjenoppreise «steinene». Dersom Jesus hadde godtatt Satans forslag, og han hadde befalt steinene å bli til brød, da ville «steinene» i evig tid ha tilhørt Satan. Dermed ville Satan ha kunnet utvide sfæren som han hadde herredømme over, til også å omfatte Jesus. Satan ville da ha lykkes i å gjøre det umulig å oppfylle Guds hensikt med Messias’ komme.
Jesu svar på denne fristelsen var: «Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn» (Matt 4,4).
Det betyr at selv om menneskets fysiske kropp kan leve av å spise brød, så skal det mye mer til for at hele mennesket, både kropp og sjel, skal kunne få et sunt liv. Det uttrykket Jesus svarte Satan med, «ord som kommer fra Guds munn», betyr «Ordet som ble menneske» (Joh 1,14), dvs. Messias, som kom som «livets brød» (Joh 6,35), «det levende brød», som er kommet for å gi liv til alle mennesker (Joh 6,51). Det blir dermed klart at vi kan kun bli til hele mennesker (sunne i kropp og sjel) hvis vi får nytt liv gjennom Messias. Jesu svar gjorde det med andre ord klart at selv når man sulter, er det viktigste i livet likevel ikke brød, som kun gir energi til vår fysiske kropp. Jesus måtte gå seirende ut av en situasjon der han ble fristet av Satan. Dermed kunne han bli «det levende brød» og inkarnasjonen av Guds ord, som kunne gi frelse til hele menneskeheten.
Ved å overvinne den første fristelsen la Jesus en betingelse for på nytt å etablere seg selv som en sann «inkarnasjon av steintavlene», som var gått tapt til Satan i ørkenen, da israelsfolket mistet sin tro. Jesus kunne med andre ord gjenoppreise Messias’ posisjon, dvs. modellen for det fullkomne menneske, ved å overvinne denne fristelsen i en posisjon der han utførte den oppgaven som Johannes hadde hatt. Dermed kunne Jesus legge grunnlaget for å gjenopprette Guds første velsignelse til mennesket. Dette representerte det første stadiet for å realisere Guds hensikt med å skape.

Les videre

Fotnoter:

1)  Se 12. kapittel, Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid, seksjon 2.4.2.1., Det substansielle fundamentet basert på Moses.

2)  Se 12. kapittel, Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid, seksjon 2.3.2.2.1., Hvilken betydning hadde steintavlene?