Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Jesu rolle/Den åndelige fasen i gjenoppreisningen av et globalt «Kanaan»
Den åndelige fasen i gjenoppreisningen av et globalt «Kanaan» 2016-11-24T13:01:48+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

3. Hvordan det tredje forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» forløp

3.1.  Hvordan den åndelige fasen i gjenoppreisningen av et globalt «Kanaan» forløp

Det første forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» slo helt feil på grunn av døperen Johannes’ mangel på tro. Senere forsøkte Jesus selv å opprette fundamentet for Messias. Jødefolket fulgte ham imidlertid ikke. Da til og med hans egne disipler mistet troen, var det ikke til å unngå at også det andre forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» mislyktes.
I Joh 3,14 sier Jesus om seg selv: «Og likesom Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen løftes opp». Som Jesus sa, fantes det til slutt ingen annen vei enn å gi sitt fysiske liv på korset. Da israelsfolket på Mose tid mistet troen og ble bitt av giftige slanger, slik at mange personer døde, sa Gud til Moses at han skulle lage en kobberslange og sette den på en stang. De som ble bitt, berget livet ved å se på kobberslangen (4. Mos 21,6-9). På den måten reddet Gud israelittene i ørkenen. På samme måte måtte Gud la sin sønn bli korsfestet, fordi folket på Jesu tid ikke trodde på ham.
      Hva er da betydningen av korset? Som ble forklart i 4. kapittel, Messias’ komme og hensikten med Det annet komme, var Jesu messianske hensikt å fullføre Guds frelsesarbeid, dvs. å oppfylle skapelseshensikten.
Mennesket, som ble skapt med et åndelig jeg og et fysisk jeg, falt både åndelig og fysisk. Derfor må frelsen også bestå av både åndelig og fysisk frelse. Å ha en absolutt tro på Jesus, og å adlyde ham på en ydmyk måte, betyr å fullføre den samme veien som ham. Jesus talte om dette da han sammenlignet seg selv med et vintre og de troende med grenene (Joh 15,5). Han sa også: «Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere» (Joh 14,20). Uheldigvis trodde ikke folket på Jesus og ble ikke ett med ham. Av den grunn måtte Gud tillate Satan å ta Jesu fysiske jeg for å gjøre godt igjen synden som menneskeheten, representert ved det utvalgte folk, begikk i og med at de ikke trodde på Jesus. Derfor døde Jesus på korset.
Ettersom Jesus er kilden til liv for menneskeheten, innebærer Satans invasjon av Jesu kropp at enhver troende som tror på Jesus og er ett med ham, heller ikke kan unngå å bli invadert av Satan gjennom sitt fysiske jeg (Rom 7,22-23). Uansett hvor oppriktig og trofast man er i sitt trosliv, er det ikke til å komme utenom at enhver troendes fysiske jeg befinner seg innenfor sfæren der det blir invadert av Satan. Derfor må man be uopphørlig (1. Tess 5,17). Selv om du er frelst på grunn av din tro, er problemet at dine barn blir født med arvesynd (den opprinnelige synd), fremdeles ikke løst. Menneskeheten mistet med andre ord sin Frelsers fysiske kropp på grunn av korsfestelsen. Dermed gikk menneskehetens fysiske trosobjekt tapt, og det ble umulig å oppnå fysisk frelse.
Derfor kunne det tredje forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» ikke komme i gang som en konkret og komplett gjenoppreisningsprosess som omfattet både det åndelige og det fysiske plan. Utviklingen for å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» fant sted bare på det åndelige plan, sentrert om den oppstandne Jesus.

Les videre