Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Jesu rolle/Betingelsen for å gjenopprette trosfundamentet på Jesu tid
Betingelsen for å gjenopprette trosfundamentet på Jesu tid 2016-11-24T13:01:49+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Hvordan det første forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» forløp

1.1. Trosfundamentet

1.1.2.  Hva betingelsen for å gjenopprette trosfundamentet besto i

Som allerede forklart i forrige kapittel, var den nødvendige godtgjørelsesbetingelsen i den tidsalderen i Guds gjenoppreisningsarbeid som begynte fra og med Moses, en periode med atskillelse fra Satan, basert på tallet førti. I stedet for å bære fram en offergave, kunne med andre ord den sentrale person som skulle gjenopprette trosfundamentet ved å gjøre ting godt igjen, gjøre det ved hjelp av en betingelse som besto i å forbli ett med Guds ord, samtidig som han måtte stå på et fundament med atskillelse fra Satan, basert på tallet førti.
Døperen Johannes sto på et fundament med atskillelse fra Satan, basert på tallet førti. Dette var den 400 år lange forberedelsesperioden for Messias som begynte med profeten Malaki. Basert på den betingelsen som hans enestående asketiske liv i ødemarken utgjorde, kunne Johannes atskille seg fra Satan og opprette trosfundamentet. Døperen levde av gresshopper og honning, og gjennom sin asketiske livsførsel fokuserte han seg helt og holdent om å gjøre Guds vilje. Derfor så prestene og hele jødefolket på Johannes’ trosliv med den største respekt.

Les videre