Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Jesu rolle/Betingelsen for å gjenopprette trosfundamentet på Jesu tid – forsøk to
Betingelsen for å gjenopprette trosfundamentet på Jesu tid – forsøk to 2016-11-24T13:01:48+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Hvordan det andre forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» forløp

2.1. Trosfundamentet

2.1.2.  Hva betingelsen for å gjenopprette trosfundamentet besto i

Den nødvendige betingelsen for den sentrale person som skulle gjenopprette trosfundamentet ved å gjøre ting godt igjen, besto i å bli ett med Guds ord ved å sette Guds vilje (ord) i sentrum for sitt liv. Dette skulle skje på et grunnlag med atskillelse fra Satan, basert på tallet førti. Derfor fastet og ba Jesus i 40 dager, og dette er også grunnen til at Jesus ble fristet tre ganger av Satan.
Jesus gjennomførte dette, ikke som Messias, men fra en posisjon der han utførte den oppgaven som Johannes hadde hatt. Han gjennomførte det, med andre ord, som en betingelse for å gjenopprette trosfundamentet, idet han påtok seg å være den sentrale person for å etablere det.

Les videre