Jesu rolle 2016-11-24T13:02:08+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

13. kapittel – Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

For å få Satan til å underkaste seg på en konkret måte, fulgte Jesus en fremgangsmåte (vei) som Gud allerede hadde vist et mønster på i symbolsk og billedlig form gjennom Jakob og Moses (5. Mos 18,18; Joh 5,19).
Men på samme måte som israelittene på Mose tid falt i troløshet i ørkenen, så mistet også jødefolket på Jesu tid sin tro. Det førte til at det også for Jesus ble nødvendig med tre forsøk for å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan».

Les videre