Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Innledning/Nødvendigheten av kunnskap og forståelse
Nødvendigheten av kunnskap og forståelse 2016-09-03T00:45:04+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Innledning

Nødvendigheten av kunnskap og forståelse

En nødvendig forutsetning for å løse menneskehetens problemer er en klar forståelse av deres årsaker. Fordi vi til nå ikke fullt ut har forstått selve roten til alle krisene, har vi heller ikke kunnet overvinne dem. Enhetsprinsippene forklarer de fundamentale årsaker og foreslår en klar og praktisk måte å gi individet og familien, samfunnets byggestener, en klar forståelse av hvordan de selv kan forandre sin levemåte.
For det falne menneske betyr kunnskap intellektuell og åndelig fornyelse. Uvitenhet er dødens skygge og den beste grobunn for ødeleggelse. Ingen høyere, edle følelser kan komme fra uvitenhet. Uten slike følelser og kunnskap kan vi heller ikke ha vilje eller håp. Mange vender seg bort fra Gud nettopp fordi de ikke forstår ham. Dette er også årsaken til at så mange blir drevet til fortvilelse, uten noe som helst håp.

Les videre