Guds kjærlighetsideal 2016-09-03T00:07:09+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Innledning

Guds kjærlighetsideal

Ifølge Enhetsprinsippene er Gud opprinnelsen til kjærlighet og «hjerte» (shimjeong på koreansk). Selve motivasjonen bak Guds skapelse er å skape mennesker som virkeliggjør hans kjærlighetsideal [5]. Det er selve skapelseshensikten. I den verden hvor Guds ideal er virkeliggjort, vil mennesket leve i lykkelig harmoni med sine omgivelser, med Guds kjærlighet som kilden til sitt liv, sin lykke og tilfredshet. Guds rike er en fullkommen og ideell verden fylt av Guds kjærlighet. Han skapte mennesket på jorden, ikke i himmelen (den åndelige verden) [6] . Derfor kaller vi den ideelle verden som han vil opprette her på vår klode, Guds rike på jorden. Mennesket var ment å skulle leve i Guds rike i sitt fysiske liv. Deretter skulle dets åndelige jeg gå over i Guds rike i den åndelige verden for å leve der i evighet. (Forholdet mellom disse to verdener kan sammenlignes med forholdet mellom menneskets sinn og kropp.) De som har lært å uttrykke Guds kjærlighet på en fullkommen måte, og som er blitt gode mennesker, er i stand til å danne ideelle kjærlighetsforhold og kan leve i evig lykke i Guds rike.

Les videre

Fotnoter:

5) Før Gud begynte sitt skaperverk, hadde han allerede planlagt at alt skulle fungere på en ideell måte, i samsvar med sitt ideal.  Det vil si at han ville opprette en ideell verden hvor alt, fra mennesket til de minste partikler, ville eksistere for å realisere Skaperens ideal. Fordi essensen av Gud er hans hjerte, skapte han mennesket for at det ikke bare skulle motta Guds kjærlighet, men også utvikle evnen til å uttrykke sann, betingelsesløs kjærlighet. Da blir mennesket i stand til å respondere på en fullkommen måte på Guds hjerte, slik at idealet, som Gud skapte mennesket for, Guds kjærlighetsideal, blir realisert.  Dette idealet skulle opprinnelig ha blitt uttrykt i idealfamilien som Gud ønsket at den første mann og kvinne skulle ha opprettet.

6) På samme måte som mennesket består av et usynlig sinn og en synlig kropp, består universet av en usynlig, åndelig verden og en synlig, fysisk verden.