En ny åpenbaring 2017-01-06T23:45:10+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Innledning

En ny åpenbaring

Enhetsprinsippene er en lære åpenbart av Gud til dr. Sun Myung Moon. Dr. Moon har ikke studert teologi eller filosofi på noe universitet eller hos noen lærer. Gud utvalgte ham rett og slett for å uttrykke sin vilje for vår tid. Åpenbaringer fra Gud er ikke som vann som lett og lekende kommer strømmende nedover. De blir ikke servert på fat, men kommer gradvis og avhenger helt av at mottakeren oppfyller sin del av ansvaret.

Dr. Sun Myung Moon ble kalt av Gud for første gang da han var femten år gammel. Fra da av utforsket han den store, dype, usynlige (åndelige) årsakens verden for å finne svar på alle grunnleggende spørsmål om livet og universet. Han måtte overvinne utallige overveldende prøvelser fra den usynlige verden. Særlig måtte han med livet som innsats kjempe en innbitt kamp mot Satans onde krefter. Bare Gud kjenner den lidelsesveien dr. Moon gikk for å finne sannheten. Han kunne fritt kommunisere med Jesus og de hellige i paradis. Han var ofte alene med Gud, og de kommuniserte på det åndelige plan. Slik mottok Sun Myung Moon åpenbaringer som inneholder hovedtrekkene ved Guds vilje for menneskets liv.
Han tilbrakte utallige timer i bønn og bibelstudium for å kunne systematisere og undervise i det han hadde mottatt. I 1950 begynte han å holde foredrag om de viktigste delene av Enhetsprinsippene for sine tilhengere. Jeg er overbevist om at dr. Moon er velsignet med mer lærdom enn hva han har forkynt til nå. Mange flere nye deler av Enhetsprinsippene kommer uten tvil til å bli gjort kjent etter hvert som Guds arbeid og hans fundament her på jorden utvikler seg.
To tekster er blitt brukt til nå som den offisielle lære til Enhetskirken (Den Forente Familie). De bærer titlene «Wolli haeseol» (Forklaring av Prinsippene) [2] og «Wolli kangron» (En detaljert forklaring av Prinsippene) [3] . De ble skrevet av Hyo-won Eu (1914-70), den første leder av Enhetskirken (Den Forente Familie) i Sør-Korea. Han støttet og fulgte dr. Moon de første årene i Sør-Korea og ble undervist direkte av ham.
Etter dr. Moons ønske er denne boken, «Håndbok i Prinsippene» (Wolli kangeuian), skrevet på grunnlag av «Divine Principle» (Wolli kangron), for at det skal være lettere å forstå Enhetsprinsippene og også holde foredrag om læren. Jeg [4] har studert og forelest Enhetsprinsippene i over tjue år under veiledning av dr. Moon. Ikke desto mindre mangler jeg fremdeles en fullstendig forståelse av Enhetsprinsippene og klarer ikke å uttrykke læren helt og fullt. Fordi jeg ikke ønsker å forringe Enhetsprinsippenes dyrebare verdi, har jeg skrevet denne boken med mye bønn. Ansvaret er ene og alene mitt dersom den inneholder ulogiske uttrykk eller uoverensstemmelser i forhold til hva dr. Moon lærer.

Les videre

Fotnoter:

2)  Seoul, Sør-Korea 1957, Segye Kidokyo Tongil Shillyeong Hyeophwe (Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity [Unification Church]) (kun utgitt på koreansk).

3)  Seoul, Sør-Korea 1966, Segye Kidokyo Tongil Shillyeong Hyeophwe (Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity [Unification Church] (utgitt på engelsk som «Divine Principle», Washington D.C. 1973, Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity [Unification Church]. Ny, forbedret oversettelse utgitt som «Exposition of the Divine Principle», New York, 1996, HSA-UWC).

4)  Denne boken er skrevet på koreansk av dr. Chung Hwan Kwak