Det nye uttrykket for sannheten – 2 2016-11-24T13:02:07+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Innledning

Hvordan kan vi da beskrive dette nye uttrykket for sannheten? – 2

       Enhetsprinsippene prøver også å løse problemet med å forene religion, som søker indre sannhet, og vitenskap, som søker sannhet på det ytre plan. Selv om menneskets anstrengelser for å finne sannheten har tatt forskjellige retninger, og selv om vi har brukt forskjellige metoder, så har alle disse retningene og metodene med Gud å gjøre, fordi han skapte alt liv og hele universet som noe han kunne ha et forhold til. Dette er grunnen til at Enhetsprinsippene er i stand til å forene religion og vitenskap.
Enhetsprinsippene vil også overvinne den gudsfornektende kommunistiske ideologi. Dette vil føre til at den kalde krigs ideologiske kamp ender med seier for Gud. Hans frelsesarbeid kan ikke fullføres før mennesker som lever under totalitære, kommunistiske regimer, også får sin frihet. De må i tillegg få muligheten til å lære hvordan de basert på Guds kjærlighet og det nye uttrykk for sannheten kan bli til fullkomment modne individer.
       Mange religioner har opp gjennom historien lært oss å leve i samsvar med vår samvittighet. Enhetsprinsippene forklarer at alle disse religionene, på en direkte eller indirekte måte, ble til ved Guds vilje. Det er selvsagt riktig at kristendommen i dag spiller en sentral rolle i Guds arbeid. Ikke desto mindre, hvis vi ser på Guds frelsesarbeid i sin helhet, har han også ledet mennesker med annen bakgrunn ved å opprette religioner tilpasset deres spesielle epoke og omgivelser. Hensikten har vært å forberede dem til å ta imot Messias i fremtiden. Dette er uttrykt i Joh 3,16: «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Gud sender Messias til hele menneskeheten, ikke bare til kristne. Det samme gjelder selvsagt også Gjenkomstens Herre.
Den åpenbaring som Gud ga gjennom dr. Sun Myung Moon, fant sted i stillhet i Østen. Den har imidlertid gitt menn og kvinner over hele verden ny lykke og nytt håp. De har funnet et nytt og rikere liv. Folk fra mer enn 180 nasjoner, med forskjellig hudfarge, språk, kulturell bakgrunn og levemåte har begynt et nytt liv. De har funnet en ny mening med livet og et dypt ønske om å leve i samsvar med Guds vilje. Enhetsprinsippene har evnen til å bevege våre sinn på en dyp måte. Det er fylt av en levende kraft som gjør det mulig for oss å utvikle en gudssentrert personlighet. Alt du trenger å gjøre, er å lese videre for å få en innføring i hovedtrekkene i Enhetsprinsippene.

Les videre