Den endelige løsningen 2016-09-03T00:40:43+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Innledning

Den endelige løsningen på menneskehetens kriser

La oss nå se på enda en grunn til at menneskeheten trenger et nytt, dypere uttrykk for sannheten i vår tid. Vi kan se klare tegn på at den moderne sivilisasjon og den eksisterende samfunnsorden raskt er i ferd med å bryte sammen, uten tilfredsstillende alternativer innen synsvidde. Nåtidens menneskers følelse av tomhet, ensomhet og utilfredshet har ført til fortvilelse, kaos, nytelsessyke og alkohol– og stoffmisbruk. Overalt i samfunnet ser vi et kaos med hensyn til verdinormer, noe som har ført til en utvikling mot ekstrem egoisme og en rask økning i kriminalitet og brutale voldsgjerninger. Dette, sammen med all slags umoral, ungdomskriminalitet og oppløsning av familiene, ryster samfunnet i dets grunnvoller og får oss til å miste alt håp for fremtiden.
I det internasjonale samfunn blir den tvil vi har om den moderne sivilisasjon forsterket når vi ser krig, rasisme og vold som samfunnet står maktesløs overfor. Det er en skjev og urettferdig fordeling av materielle goder i verden. Verdensreligionenes manglende evne til å lede nåtidens mennesker er blitt tydelig demonstrert. Anti-religiøs kommunisme sprer fortsatt lidelse og undertrykkelse i flere land. Ingen av disse problemene kan bli fullstendig løst gjennom små prosjekter eller midlertidige tiltak. Det er nødvendig å finne grunnleggende og varige løsninger. Den levende Gud vil vise oss en løsning på alle menneskehetens kriser. Han vil gjøre det gjennom en ny og revolusjonerende måte å uttrykke sannheten på.

Les videre