Innledning 2016-11-24T13:02:08+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Innledning

Vi står foran en ny tidsalder og opplever en overgangstid med veldige omskiftninger. Disse skjer på alle plan: i enkeltmennesket, i våre familier, i samfunn og nasjoner samt på verdensnivå. Det er imidlertid mange som er bekymret for den retning utviklingen tar, og som føler at mer fundamentale forandringer er nødvendige. Tenkende mennesker sukker kanskje oppgitt når de ser folk rundt seg oppføre seg slik det slett ikke går an å oppføre seg.
Enhetsprinsippene, som her presenteres i hovedtrekk, er en visjon og en veiledning som virkelig gir nytt livsmot og håp til dem som søker etter meningen med tilværelsen, og som vil leve et rettferdig liv. Vi har alle en eller annen gang stilt grunnleggende spørsmål om Gud, oss selv og verden. De fleste mennesker føler seg usikre på hvordan deres egen fremtid vil arte seg. Folk flest stiller seg slike spørsmål, men svarene de kommer fram til, er ofte ikke tilfredsstillende. Når vi nå legger fram nye svar, som vi vil skal være akseptable i vår moderne verden, er det nødvendig at vi tenker dypt og ser tingene fra en ny synsvinkel. Boken du nå leser, er skrevet med en slik hensikt.

Les videre