Trosfundamentet 2017-04-14T05:40:09+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oversikt over gjenoppreisningsprinsippene

2. Prinsippene som  gjenoppreisning er basert på

2.3. Fundamentet for Messias

2.3.1. Trosfundamentet

     Hva slags betingelser må så legges for å gjenoppreise trosfundamentet ved å gjøre godt igjen? For å forstå det, må vi først finne ut hvordan Adam og Eva feilet. Adam og Eva mistet sitt trosfundament fordi de ikke hadde absolutt tro på Guds bud mens de befant seg i vekstperioden.
For å gjøre det godt igjen må det for det første finnes en sentral person. Vedkommende må opprette trosfundamentet i stedet for Adam og Eva. For det andre må «noe», en eller flere gjenstander, som uttrykker vår tro, bli ofret til Gud, med absolutt tro, for å gjøre godt igjen Adams og Evas svikt når det gjaldt å adlyde Guds bud. Dette «noe» er en betingelse for å opprette vårt eget trosfundament. For det tredje er det nødvendig å beholde troen over en viss tidsperiode, en matematisk (numerisk) betinget periode for å gjøre godt igjen [10], for å gjøre godt igjen Adams og Evas svikt når det gjaldt deres trosbetingelse. De skulle nemlig ha oppfylt sin del av ansvaret for å fullføre sin vekstperiode i samsvar med Guds vilje.
Trosfundamentet er det absolutte, vertikale forholdet som mennesket må opprette med Gud. Den første mann og kvinne mistet sin tro, og derfor ble deres vertikale forhold til Gud brutt. Trosfundamentet er en betingelse for å gjøre godt igjen for å gjenopprette dette vertikale forholdet. Grunnen til at utvalgte menn opp gjennom historien, som Abel, Noah, Abraham og Isak, måtte vise en absolutt tro, er at de alle var sentrale personer, som opprettet betingelser for å gjenoppreise trosfundamentet ved å gjøre godt igjen.

Les videre

Fotnoter:

10)  Godtgjørelsesperiodens varighet er bestemt av visse tall av grunnleggende betydning i Guds skaperverk; se Exposition of the Divine Principle, part 2, chapter 3, section 2.4., Numerical Indemnity Periods for Restoring the Foundation of Faith.