////Guds gjenoppreisningsarbeid opp gjennom historien
Guds gjenoppreisningsarbeid opp gjennom historien 2017-04-13T11:29:18+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oversikt over gjenoppreisningsprinsippene

1. Guds gjenoppreisningsarbeid opp gjennom historien

Som forklart i Skapelsesprinsippene skapte Gud mennesket til å leve i hans kjærlighet i evig tid – først i Guds rike på jorden og deretter som et åndelig jeg i himmelriket i den åndelige verden. Ettersom den første mann og kvinne falt, mens de befant seg i sin vekstperiode, ble de i stedet levende uttrykk for synd og ondskap og havnet under Satans herredømme.
Gud kunne imidlertid ikke gi opp da det ikke lyktes for ham å oppfylle sitt opprinnelige skapelsesideal. I Jesaja 46,11 sier Gud: «Jeg har talt og lar det komme, jeg har tenkt det og lar det skje». Disse ordene viser at uansett hva som skjer, så kommer han til å gjenopprette skapelsesidealet. Planen han har iverksatt for å frelse det falne menneske, går ut på å gjenoppreise det til dets opprinnelig tiltenkte tilstand.
La oss nå prøve å oppdage sporene etter Guds arbeid for å frelse mennesket opp gjennom tidene. Historien består ikke bare av hvem som gjorde hva, når de gjorde det og hvor og hvordan det ble gjort. Vi erfarer ofte at vi knapt kan forme vår egen personlige livshistorie. Fra Guds synspunkt er menneskehetens historie beretningen om Guds gjenoppreisningsarbeid, hvordan han har arbeidet for å frelse det falne menneske fra Satans herredømme. Menneskehetens historie viser detaljene i Guds arbeid med å oppfylle hensikten med gjenoppreisningen. Derfor kan vi si at menneskets historie er historien om Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan.
Hensikten med Guds gjenoppreisningsarbeid er å gjenoppreise oss falne mennesker til å bli fullkomment modne mennesker, som oppfyller skapelseshensikten. Videre har Gud til hensikt å gjenoppreise hele verden til å bli slik den opprinnelig ble skapt til å være. Derfor kan menneskehetens historie defineres som «historien om Guds arbeid for å realisere den gjenoppreisningsplan som han har fulgt for å gjenopprette skapelseshensikten».

Les videre