Gjenoppreisningshistorien og oppstandelse 2017-04-14T06:35:10+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oversikt over gjenoppreisningsprinsippene

En helhetsoversikt over Guds gjenoppreisningsarbeid

3.2. Gjenoppreisningshistorien og oppstandelse

For det andre, hvis vi tar utgangspunkt i oppstandelse [17], består gjenoppreisningshistorien av følgende tidsaldre:

  1. Perioden fra Adam til Abraham er den av tidsaldrene i gjenoppreisningshistorien da grunnlaget for oppstandelse ble lagt.
  2. Perioden fra Abraham til Jesus er den av tidsaldrene i gjenoppreisningshistorien da formingsstadie-oppstandelse ble mulig.
  3. Perioden fra Jesus til tiden for Gjenkomsten er den av tidsaldrene i gjenoppreisningshistorien da vekststadie-oppstandelse ble mulig.
  4. Tiden etter Gjenkomsten er den av tidsaldrene i gjenoppreisningshistorien da fullførelsesstadie-oppstandelse blir mulig.

Les videre

Fotnoter:
17)  Se 5. kapittel, Oppstandelse.