////Gjenoppreisningshistorien og omfanget av fundamentet for Messias
Gjenoppreisningshistorien og omfanget av fundamentet for Messias 2017-04-14T07:07:27+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oversikt over gjenoppreisningsprinsippene

En helhetsoversikt over Guds gjenoppreisningsarbeid

3.4. Gjenoppreisningshistorien og omfanget av fundamentet for Messias

 For det fjerde, hvis vi tar utgangspunkt i omfanget av fundamentet for Messias, dvs. hvilket nivå dette grunnlaget har nådd, består gjenoppreisningshistorien av følgende tidsaldre:

  1. I perioden fra Adam til Abraham dreide Guds arbeid seg om å forberede et fundament for Messias på familieplan. Derfor blir denne perioden kalt den av tidsaldrene i gjenoppreisningshistorien da et fundament for Messias på familienivå ble opprettet.
  2. Perioden fra Abraham til Jesus blir kalt den av tidsaldrene i gjenoppreisningshistorien da et fundament for Messias på det nasjonale plan ble opprettet.
  3. Perioden fra Jesus til tiden for Gjenkomsten blir kalt den av tidsaldrene i gjenoppreisningshistorien da et fundament for Messias på verdensplan ble opprettet.
  4. Tiden etter Gjenkomsten blir kalt den av tidsaldrene i gjenoppreisningshistorien da et fundament for Messias vil bli opprettet på det kosmiske plan, dvs. både i den fysiske og den åndelige verden.

Les videre