////Gjenoppreisningshistorien og Guds ord for gjenskapelse
Gjenoppreisningshistorien og Guds ord for gjenskapelse 2017-04-14T06:25:41+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oversikt over gjenoppreisningsprinsippene

En helhetsoversikt over Guds gjenoppreisningsarbeid

3.1. Gjenoppreisningshistorien og Guds ord for gjenskapelse

 For det første, hvis vi tar utgangspunkt i Guds ord for gjenskapelse, består gjenoppreisningshistorien av følgende tidsaldre:

  1. I tidsalderen fra Adam til Abraham hadde Gud enda ikke kunnet uttrykke sitt ord direkte til mennesket. Guds gjenoppreisningsarbeid er som tidligere nevnt basert på Guds ord [15]. Et grunnlag for å motta Guds ord kunne bare bli lagt ved å bære fram offergaver. Derfor blir denne perioden kalt den av tidsaldrene i gjenoppreisningshistorien da grunnlaget for Guds ord ble lagt.
  2. Perioden fra Abraham til Jesus blir kalt tidsalderen for Det gamle testamentes ord og representerer formingsstadiet i den utvikling som gjenoppreisningshistorien har gått gjennom.
  3. Perioden fra Jesus til tiden for Gjenkomsten blir kalt tidsalderen for Det nye testamentes ord og representerer vekststadiet i gjenoppreisningshistoriens utvikling.
  4. Tiden etter Gjenkomsten blir kalt tidsalderen for Det fullførte testamentes [16] ord og representerer fullførelsesstadiet i gjenoppreisningshistoriens utvikling.

Les videre

Fotnoter:

15)  Se 5. kapittel, Oppstandelse, seksjon 2, Prinsippene som oppstandelse er basert på. Det første punktet beskriver hvordan oppstandelse og gjenoppreisning er basert på Guds ord.

16)  «Det fullførte testamente» henviser til det nye uttrykk for sannheten som Gjenkomstens Herre åpenbarer. Som innledningen til denne boken forklarer, vil den levende Gud vise oss en løsning på alle menneskehetens kriser. Han gjør det gjennom en ny og revolusjonerende måte å uttrykke sannheten på: Det fullførte testamente. Som navnet tilsier, vil Det fullførte testamente være en videreføring av den utvikling som Det gamle og Det nye testamente samt andre hellige skrifter la grunnlaget for: utviklingen innen menneskets forståelse av Gud og de fundamentale spørsmål angående livet og universet.