////Gjenoppreisningshistorien og gjenoppreisning ved å gjøre godt igjen
Gjenoppreisningshistorien og gjenoppreisning ved å gjøre godt igjen 2017-04-14T06:48:06+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oversikt over gjenoppreisningsprinsippene

En helhetsoversikt over Guds gjenoppreisningsarbeid

3.3. Gjenoppreisningshistorien og gjenoppreisning ved å gjøre godt igjen

 For det tredje, hvis vi tar utgangspunkt i gjenoppreisning ved å gjøre godt igjen, består gjenoppreisningshistorien av følgende tidsaldre:

  1. Totusenårsperioden fra Adam til Abraham ble invadert av Satan, men gjennom betingelsen for seier opprettet av Abrahams familie, fikk denne tidsalderen en seierrik avslutning. Ved å gjenoppreise ved å gjøre godt igjen det som var gått tapt til Satan, åpnet denne perioden veien for det grunnlaget som den neste tidsalderen kunne begynne fra. Derfor blir denne perioden kalt den av tidsaldrene i gjenoppreisningshistorien som representerer grunnlaget for gjenoppreisning ved å gjøre godt igjen.
  2. Perioden fra Abraham til Jesus er den av tidsaldrene i gjenoppreisningshistorien som representerer gjenoppreisning ved å gjøre godt igjen.
  3. Fordi det utvalgte folk manglet tro, måtte planen som skulle ha blitt realisert gjennom Det første komme, utsettes til Det annet komme. Derfor blir denne perioden kalt forlengelsen av den av tidsaldrene i gjenoppreisningshistorien som representerer gjenoppreisning ved å gjøre godt igjen.
  4. Tiden etter Det annet komme er den av tidsaldrene i gjenoppreisningshistorien som representerer fullførelsen av gjenoppreisning ved å gjøre godt igjen.

Les videre