////Gjenoppreisningshistorien og de forskjellige parallelle epokers tidsidentitet
Gjenoppreisningshistorien og de forskjellige parallelle epokers tidsidentitet 2017-04-14T07:24:02+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oversikt over gjenoppreisningsprinsippene

En helhetsoversikt over Guds gjenoppreisningsarbeid

3.5. Gjenoppreisningshistorien og de forskjellige parallelle epokers tidsidentitet

     Til slutt, hvis vi tar utgangspunkt i tidsidentiteten til de forskjellige parallelle epoker i gjenoppreisningshistorien, får vi følgende tidsaldre:

  1. I perioden fra Adam til Abraham viste mennesket sin tro på Gud gjennom betingelser som besto i symbolske ting, f.eks. offergaver eller Noahs ark. Derfor blir denne perioden kalt den av de parallelle tidsaldre som har en symbolsk tidsidentitet.
  2. I perioden fra Abraham til Jesus viste mennesket sin tro på Gud gjennom betingelser som hadde med billedlige ting å gjøre, slik som tabernaklet eller templet, som var billedlige uttrykk for det fullkomne menneske, som var gått tapt på grunn av syndefallet. Derfor blir denne perioden kalt den av de parallelle tidsaldre som har en billedlig tidsidentitet.
  3. I perioden fra Jesus til tiden for Gjenkomsten viste mennesket sin tro på Gud gjennom Jesus, «det substansielle tempel» [18] . Denne perioden blir derfor kalt den av de parallelle tidsaldre som har en substansiell tidsidentitet.

Les videre

Fotnoter:

18)  Se 7. kapittel, Kristologi, seksjon 1, Verdien til et menneske som har oppfylt skapelseshensikten.