Fundamentet for Messias 2017-04-14T05:30:12+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oversikt over gjenoppreisningsprinsippene

2. Prinsippene som  gjenoppreisning er basert på

2.3. Fundamentet for Messias

Som tidligere forklart er det på grunn av sin nåde at Gud sender Messias til jorden. Likevel er menneskets ansvar før Messias’ komme å sette opp betingelser for å gjøre godt igjen for å motta ham. Hva slags betingelser må da legges for å gjenoppreise et fundament for Messias ved å gjøre godt igjen? For å forstå det, må vi først forstå begivenhetenes gang da Adam falt i Edens hage, samt hva han feilet i å utføre, og hva som gjorde at skapelseshensikten ikke ble oppfylt. Grunnen er at når vi oppretter betingelser for å gjøre godt igjen, må de representere den motsatte prosess av den utviklingen som førte til at den opprinnelige posisjon og tilstand gikk tapt.
      Fordi Adam og Eva mistet troen på Guds ord, kunne de ikke opprette trosfundamentet, og resultatet ble at de falt. For å motta Messias må det falne menneske derfor først gjenoppreise trosfundamentet ved å gjøre godt igjen.
Deretter må det falne menneske gjenoppreise et substansielt fundament, også ved å gjøre godt igjen. La oss nå se på hvorfor dette er nødvendig. Hvis Adam og Eva hadde hatt et trosfundament å stå på, ville de ha blitt fullkomne legemliggjørelser av Guds ord [9] og dermed fullkommengjort Guds ord. Den første mann og kvinne ville med andre ord ha utviklet en fullkommen individuell karakter. Denne fullkomne legemliggjørelsen er det endelige mål med skapelsen av mennesket. Mens de var i ferd med å utvikle seg mot fullkommenhet, var det helt nødvendig at Adam og Eva trodde på det budet som Gud hadde gitt dem. Guds ønske og håp var at de skulle utvikle en personlighet som ville være et konkret uttrykk for Guds karakter. Da ville deres personlighet klart ha vist at de var blitt sanne overhoder (mestre), som for det første ville hatt herredømme over erkeengelen, men også over hele resten av skaperverket. Fordi Adam og Eva imidlertid ikke lyktes i å opprette et trosfundament å stå på, mistet de også grunnlaget for å utvikle en personlighet som ville ha vært et konkret uttrykk for Guds karakter. I stedet kom de under en tjeners, erkeengelens, herredømme. Vi har nå sett hvordan det fundament for Messias som det falne menneske må opprette, består i å gjenoppreise et trosfundament og et substansielt fundament ved å gjøre godt igjen.

Les videre

Fotnoter:
9)  Enhetsprinsippene beskriver her det samme som kommer til uttrykk i Joh 1,14: «Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss.»  Guds idé om det fullkomne menneske skulle ha blitt fullstendig realisert gjennom Adam og Eva.  Fordi de falt, ble det nødvendig for Gud å sende Messias for å frelse det falne menneske.  Jesus kom med samme hensikt som den første Adam, nemlig for at Guds idé om det fullkomne menneske skulle bli realisert på en fullkommen måte gjennom ham.