////En helhetsoversikt over Guds gjenoppreisningsarbeid
En helhetsoversikt over Guds gjenoppreisningsarbeid 2017-04-14T06:16:57+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oversikt over gjenoppreisningsprinsippene

3. En helhetsoversikt over hvordan Guds gjenoppreisningsarbeid har utviklet seg

La oss se nærmere på hvordan vi kan oppsummere hele den historiske utvikling fra Adam til i dag. Vi deler hele prosessen som Guds frelsesarbeid har gått gjennom, i tre tidsaldre på rundt to tusen år hver:
1. tidsalderen fra Adam til Abraham.
2. tidsalderen fra Abraham til Jesus.
3. tidsalderen fra Jesus til tiden for Det annet komme.

Perioden etter Det annet komme er en ny tidsalder hvor Guds ideal vil bli oppfylt i sin helhet her på jorden og i den åndelige verden.
La oss nå ta for oss hvordan vi fra forskjellige synsvinkler kan beskrive Guds arbeid i hver av disse tidsaldrene.

Les videre