////Perioden med konflikt mellom religion og tenkning
Perioden med konflikt mellom religion og tenkning 2017-03-07T23:49:28+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Forberedelsesperioden for Messias’ annet komme

2.  Perioden med konflikt mellom religion og tenkning

Denne perioden er de omtrent 140 årene mellom fredstraktaten i Westfalen i 1648 og den franske revolusjon i 1789. På grunn av renessansen og den religiøse reformasjonen hadde det moderne mennesket for alvor begynt å gå aktivt inn for å oppfylle sin opprinnelige naturs behov (lengsler) både på det indre og det ytre plan. Nå da religionsfrihet og livssynsfrihet var et faktum, var det ikke til å unngå at det oppsto forskjellige retninger innen teologi og religiøs tro, samt filosofiske motsetninger.
Vi kan se hvordan gjenoppreisningshistorien består av to forskjellige utviklingsmønstre, en abel-type og en kain-type. I historiens «siste dager» blir det også slik. To separate verdener, to maktblokker, blir da dannet, en kain-type verden og en abel-type verden. Den kommunistiske leir, som er basert på ateisme, utgjør kain-type verdenen. Den demokratiske leir og land som respekterer religion, utgjør abel-type verdenen. Disse to verdenene blir dannet basert på to forskjellige livssyn og utgjør en verdensomspennende atskillelse som tilsvarer den Jesus nevnte i Matt 25,32, der geitene blir skilt fra sauene.

Les videre