Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Forberedelsesperioden/Modningsperioden for politisk struktur, økonomi og tenkning
Modningsperioden for politisk struktur, økonomi og tenkning 2017-03-08T00:17:22+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Forberedelsesperioden for Messias’ annet komme

3.  Modningsperioden for politisk struktur, økonomi og tenkning

Denne tredje perioden varte i omtrent 130 år, fra den franske revolusjon i 1789 via den industrielle revolusjon, som begynte i England, og fram til fredsavtalen i Versailles i 1919 [31] , som markerte slutten på første verdenskrig. Basert på de to ovennevnte former for livssyn utviklet det seg i denne perioden to verdener, en kain-type verden basert på et kain-type livssyn, og en abel-type verden basert på et abel-type livssyn. Sett ut fra Guds gjenoppreisningsplan lå betydningen av denne 130-års perioden i utviklingen av politisk struktur, økonomi og tenkning til et slikt nivå at det blir mulig å motta Messias og dermed realisere den ideelle verden som Gud opprinnelig hadde tenkt seg.

Les videre

Fotnoter:

31)  Fredsforhandlingene mellom de allierte og Tyskland fant sted i Versailles, nær Paris, og ble avsluttet 28. juni 1919. Fredsforhandlingene med Østerrike ble holdt i Saint Germain, med Ungarn i Trianon, med Tyrkia i Sèvres og med Bulgaria i Neuilly.