////Den skrittvise revolusjonen innen politikk, økonomi, tenkning og religion
Den skrittvise revolusjonen innen politikk, økonomi, tenkning og religion 2017-03-08T16:02:25+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Forberedelsesperioden for Messias’ annet komme

3. Modningsperioden for politisk struktur, økonomi og tenkning

3.3.  Den skrittvise revolusjonen innen politikk, økonomi, tenkning og religion

Som nevnt ovenfor representerte kain-type bevegelsen som søkte å bli kvitt middelaldersamfunnets mange barrierer, en gjenopplivning av gresk tenkning. Denne bevegelsen ble opprinnelsen til renessansen, som igjen hadde stor betydning for utviklingen av humanismen. Denne utviklingen på kain-siden fortsatte og resulterte i opplysningstidens tenkning, som kan betraktes som en renessanse nummer to. Materialismen representerer kulminasjonen av denne utviklingen av kain-sidens tenkning og kan beskrives som den tredje renessanse.
Satan kjenner Guds plan og arbeider alltid for å realisere sin egen plan før Gud realiserer sin. Satan arbeider derfor for å oppnå resultater som i sin ytre form ligner på det han vet Gud arbeider for å oppnå gjennom sitt gjenoppreisningsarbeid. På områder som tenkning, politikk og industri kom således tre abel-type revolusjonære epoker etter hver av de tre kain-type revolusjonære epokene, som begynte med renessansen.
Den første religiøse reformasjon, der Luther hadde den sentrale rolle, fulgte den første renessanse. Etter den andre renessanse oppsto det innen den religiøse verden nye trosbevegelser med Wesley-brødrene, George Fox, Philipp Spener og Jonathan Edwards [39] som ledende skikkelser. Disse bevegelsene, som ble utsatt for sterk forfølgelse, utgjorde den andre religiøse reformasjonsbølgen. Derfor vil den tredje renessanse bli fulgt av den tredje religiøse reformasjon. Faktisk viser de kristne kirkers tilstand at det er et akutt behov for en slik reformasjon.
Også på det politiske område kan vi se en revolusjonær utvikling som har gått gjennom tre stadier. Den første renessanse og den første religiøse reformasjon resulterte i at middelalderens feudalsamfunn gikk i oppløsning. Den andre renessanse og den andre religiøse reformasjon førte til eneveldets (det absolutte monarkis) fall. Den kommunistiske verden oppsto som en verden på Satans side på grunn av den politiske revolusjonen som den tredje renessanse skapte. Gjennom den tredje religiøse reformasjon må nå den demokratiske verden på Guds side, ved hjelp av ideologiske midler, få den kommunistiske verden til å underkaste seg. Da kommer vi til å oppleve en forent verden, som vil bli Guds rike på jorden.
Vi kan dessuten se hvordan en utvikling gjennom tre stadier fullstendig har forandret den økonomiske verden. Den første industrielle revolusjon representerte en industriell utvikling som skjedde på grunn av energi basert på damp. Deretter kom den andre industrielle revolusjon [40] basert på elektrisitet og bensin. Nå er vi i ferd med å oppleve den tredje industrielle revolusjon basert på atomenergi.
Det var gjennom en slik revolusjonær utvikling gjennom tre stadier på alle disse områdene i forberedelsesperioden for Messias’ annet komme at verden ble forberedt for å kunne realisere Guds hensikt med å skape ved Messias’ komme. Vi forstår da at utviklingen innen religion og tenkning representerer Guds anstrengelser for å legge forholdene til rette for menneskets opprinnelige natur til å kunne utvikles fullt ut på en mest mulig allsidig måte. Utviklingen innen politikk og økonomi representerer Guds arbeid for å forberede et ideelt samfunnssystem og ideelle omgivelser.

Les videre

Fotnoter:

39)  Jonathan Edwards (1703-58), amerikansk prest og teolog, startet den store amerikanske vekkelsesbevegelsen i 1734. Han var tilhenger av den kalvinske predestinasjonslære.

40)  Den andre industrielle revolusjon er den nye utviklingen innen industri fra omkring 1870. Stål revolusjonerte byggeindustrien. Olje begynte å bli en viktig energikilde. Da dynamoen ble oppfunnet i 1870, lot det seg gjøre å produsere elektrisk strøm fra vannkraft og dampkraft. Glødelampen var en viktig oppfinnelse. Elektriske motorer kom i bruk senere. Radioen, telefonen, fotoapparatet, filmen, skrivemaskinen, symaskinen og sykkelen ble tatt i bruk rundt århundreskiftet. Snart kom også bilen og flyet.