Forberedelsesperioden 2017-03-07T23:08:22+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

15. kapittel – Forberedelsesperioden for Messias’ annet komme

Dette kapittelet dekker perioden fra renessansen fram til våre dager. Det tar først og fremst for seg forberedelsesperioden for Messias’ annet komme, dvs. de fire hundre årene fra den religiøse reformasjonen til slutten av første verdenskrig. Denne forberedelsesperioden deles i tre delperioder: reformasjonstiden, fra 1517 til 1648; perioden med konflikt mellom religion og tenkning, fra 1648 til 1789; samt modningsperioden for politisk struktur, økonomi og tenkning, fra 1789 til 1918. Vi skal også se på den betydning det 20. århundres verdenskriger hadde for Guds gjenoppreisningsarbeid.

Les videre