Når kommer Messias tilbake? – 3 2017-03-05T20:19:18+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Det annet komme

2.   Når kommer Messias tilbake? – 3

Året 1930 er ikke noe tidspunkt som vi må vente på i håp og forventning. Det har allerede inntruffet. Hvorfor har vi da ikke vært vitne til begivenheter her på jorden som dommedag og Gjenkomsten i herlighet? Om Det annet komme blir realisert ved et komme på skyene, da skulle Herrens herlighet allerede ha vist seg med strålende lys. Som nevnt ovenfor vil Messias ikke komme tilbake fra himmelen på skyer i bokstavelig forstand. Som forklart vil Gjenkomstens Herre bli født her på jorden, som et fysisk menneske.
Er da 1930 det året da Messias ble født? Basert på den historiske utvikling er det umulig å fastslå det nøyaktige tidspunktet. Opp gjennom hele gjenoppreisningshistorien ser vi nemlig ofte en forskjell på opp til ti år den ene eller den andre veien. Perioden med forfølgelse i Romerriket skulle f.eks. ha vært 400 år lang, men varte i virkeligheten bare 392 år. Forberedelsesperioden for Messias’ annet komme begynte i 1517, året som representerer begynnelsen på den religiøse reformasjonen, og sluttet 400 år senere. Dermed burde Gjenkomsten ha funnet sted i 1917.
Slik kan vi forstå at Messias må ha blitt født en gang mellom 1917 og 1930.
Da Jesus kom for 2000 år siden, utropte han seg ikke straks som Messias for så å begynne arbeidet med å «skille sauene fra geitene» (Matt 25,32). Det var nødvendig med en stille personlig forberedelsesperiode før Jesus kunne begynne sitt offentlige virke for å oppfylle hensikten med Messias’ komme. På samme måte må Gjenkomstens Herre også nødvendigvis bruke tid til å forberede seg etter sin fødsel. Ved å studere Guds gjenoppreisningsarbeid kan vi forstå at vår tid er en periode for å forberede et grunnlag slik at Gjenkomstens Herre skal kunne stå fram i all offentlighet. Vi kaller tiden for Gjenkomsten historiens «siste dager». Det ble allerede forklart i 3. kapittel, Menneskehetens histories «siste dager», at vår tid er de «siste dager» som Det nye testamente forutsier. Derfor kan vi si at vår tid nettopp er den tid da Messias vil stå fram.

Les videre