Når kommer Messias tilbake? – 2 2017-03-05T20:10:18+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Det annet komme

2.   Når kommer Messias tilbake? – 2

Parallellene       Av den grunn må sporene etter Guds gjenoppreisningsarbeid, som vi finner i Israels historie, også finnes i den kristne verdens historie, i «det andre Israel», som på det globale plan erstattet det første Israel, som gikk tapt. Det første Israels historie, som begynte med Jakob, og den kristne verden, «det andre Israels» historie, som begynte med Jesus, må begge gå gjennom akkurat samme prosess for å forberede et fundament for å oppfylle sin egentlige hensikt, som er å ta imot Messias.
Israels historie og den kristne verdens historie skiller seg fra hverandre på flere måter. De utspant seg i forskjellige tidsaldre og er karakterisert av forskjellige begivenheter, forskjellig geografisk område og kulturell bakgrunn. Likevel er det første Israels historie og den kristne verdens historie begge den sentrale historie i det arbeidet Gud utfører for å realisere sin gjenoppreisningsplan. De er som to etapper i et stafettløp. Den underliggende hensikt med det første og «det andre Israels» historie var den samme. Begge skulle nemlig, basert på Guds gjenoppreisningsprinsipper, forberede et komplett fundament for Messias, den konkrete frukten av Guds gjenoppreisningsarbeid. Med utgangspunkt i den sammenligning vi har foretatt av det første og «det andre Israels» historie i lys av Guds gjenoppreisningsarbeid, la oss nå se om vi kan finne ut tidspunktet for Gjenkomsten.
Det første Israels historie, fra Jakob til Jesu fødsel, utviklet seg gjennom seks delperioder: perioden med slavearbeid i Egypt, dommernes tidsalder, det forente kongerikes tidsalder, det delte kongerikes (Nordrikets og Sørrikets) tidsalder, perioden med jødefolkets babylonske fangenskap og hjemkomst samt forberedelsesperioden for Messias’ komme. Disse seks delperiodene utgjør en tidsalder på 1930 år, da Gud ønsket å fullføre sitt gjenoppreisningsarbeid. Da det første Israel imidlertid ikke greide å oppfylle sitt ansvar ved å tro på Messias, hadde Gud ikke noe annet valg enn å forlenge arbeidet for å realisere sin gjenoppreisningsplan. Derfor gikk den kristne verdens historie, fra Jesus til tiden for Gjenkomsten, også gjennom seks delperioder: perioden med forfølgelse i Romerriket, perioden med de kristne kirker under det patriarkalske styre, det kristne rikes tidsalder, det delte kristne rikes (Østfrankerrikets og Vestfrankerrikets) tidsalder, perioden med pavens eksil og tilbakekomst samt forberedelsesperioden for Messias’ annet komme. Disse seks delperiodene utgjør også en periode på totalt 1930 år, da Gud arbeidet for at hans gjenoppreisningsarbeid skulle kunne bli fullført.

Les videre