Når kommer Messias tilbake? – 1 2017-03-05T20:01:26+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Det annet komme

2.   Når kommer Messias tilbake? – 1

NårNår kommer så Herren tilbake? I Matt 24,36 sa Jesus: «Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.» Han antydet dermed at det var nytteløst å spekulere over tidspunktet for Det annet komme.
Samme skriftsted sier likevel at Faderen vet. Amos 3,7 sier, «For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene.» Vi kan altså forstå at Gud definitivt vil sende profeter som han kommer til å åpenbare alle hemmeligheter om Herrens annet komme gjennom.
Gud forutsa       La oss se om vi finner eksempler på dette i det gjenoppreisningsarbeidet Gud har utført opp gjennom historien. Gud varslet Noah om syndfloden og Lot om at han ville ødelegge Sodoma og Gomorra. Gud åpenbarte tiden for Messias’ fødsel ved Det første komme til døperen Johannes’ familie (Luk 1,41-45), til de tre vise menn fra Østen (Matt 2,1-12), til Simeon (Luk 2,26-32), til sauegjeterne på marken (Luk 2,8-15), til Anna (Luk 2,38), til Josef (Matt 1,20-22) og andre. Selv om vi tar for oss hele gjenoppreisningshistorien, kan det umulig finnes noe viktigere tidspunkt for Gud enn nettopp Messias’ komme. Hvordan kan Gud unnlate å la oss få vite når hans sønn igjen kommer til jorden for å oppfylle skapelseshensikten, som aldri ble realisert?
På den annen side sa Jesus at han ville komme som en tyv (Åp 3,3). Men han sa også at han ikke ville komme som en tyv for dem som befinner seg i lyset (1. Tess 5,4-6). Derfor er det klart at Gud vil si fra på forhånd til de troende som alltid ber, «holder seg våkne» og «er i lyset», slik at de kan forberede seg for dagen for Gjenkomsten (Luk 21,34-35).
Ettersom Guds gjenoppreisningsarbeid blir fullført gjennom Messias, er han den mest verdifulle konkrete frukten av hele gjenoppreisningshistorien som Gud har utført. Det forberedte grunnlaget for denne dyrebare Messias ble dannet av jødedommen og jødefolket, som begynte med Jakobs familie. Som vi allerede har forklart, trodde imidlertid ikke jødefolket på Messias. Derfor skapte Gud et «Israel nummer to», den kristne verden, bestående av folk fra mange raser, og som tror på Jesus.

Les videre