////Messias’ annet komme blant jødefolket?
Messias’ annet komme blant jødefolket? 2017-03-05T20:31:34+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Det annet komme

3. Hvor kommer Messias tilbake

3.1.    Vil Messias’ annet komme finne sted blant jødefolket?

utvalgt folkMessias kom til jødefolket for to tusen år siden, men vil han også komme igjen blant dem? I Matt 21,33-43 sier Jesus rett ut at Gjenkomsten ikke vil skje i Israel. Jesus forklarer i denne lignelsen om en vingård, dens eier og forpaktere samt eierens sønn og tjenere at Guds sønn ikke vil komme tilbake til det folket som drepte ham. Det utvalgte folk greide ikke å utføre den oppgaven som var gitt det. Derfor ble oppgaven tatt fra det og gitt til et annet folk, som vil produsere frukter som Gjenkomstens Herre kan høste. I denne lignelsen representerer eieren av vingården Gud. Vingården er et uttrykk for selve hensikten med Guds frelsesarbeid, dvs. det arbeidet som gjenstår for at Guds skapelsesideal skal bli fullstendig realisert. Vindyrkerne (forpakterne) er det utvalgte jødefolket; tjenerne er Guds profeter; eierens sønn er Jesus, og folket som produserer frukter for Gjenkomstens Herre, er fra et land som vil ta imot ham.
Hvordan skal vi da tolke bibelversene som omtaler Gjenkomsten blant de tolv stammene i Israels folk? Åp 7,4 sier at på tiden for Det annet komme skal et segl bli satt på pannen til 144 000 fra Israels tolv stammer. I hvilken betydning blir navnet Israel brukt i denne sammenheng?
Israel var opprinnelig et navn som Jakob fikk da han på grunn av sin tro beseiret engelen ved Jabboks vadested (1 Mos 32,28). Det betyr «han som har kjempet med Gud». Navnet Israel i ovennevnte skriftsted i Johannes’ åpenbaring henviser til dem som har arvet Jakobs tro, det folket som har seiret på grunn av sin tro, og ikke nødvendigvis Jakobs direkte arvelinje. Dette kommer klart fram i døperen Johannes’ ord i Matt 3,9: «Og tro ikke at dere kan si: Vi har Abraham til far. For jeg sier dere: Gud kan oppreise barn for Abraham av disse steinene!» Dette gjentas hos Paulus som i Rom 9,6 sier: «For ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel.»
Brukt med en slik betydning, hvem kan da navnet Israel brukes om etter Jesu korsfestelse? Det ble brukt om de hengivne kristne som trodde på Jesus. Vi leser i Rom 11,11: «Nei, ved at de falt [jødene] kom frelsen til de andre folk, og så skulle jødene bli misunnelige på dem.» Det fremgår tydelig av dette skriftstedet at jødefolket ikke lenger hadde den sentrale rolle i gjenoppreisningsplanen som Gud arbeidet for å realisere.

Les videre