Jesu tid og vår tid – 2 2017-03-07T16:02:21+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Det annet komme

4.   Jesu tid og vår tid i lys av parallellitet mellom historiske epoker – 2

Jesus - Gjenkomsten       På Jesu tid ble ikke det Messias lærte først mottatt av lederne i den religiøse verden. Tvert imot var de første kristne samvittighetsfulle mennesker fra andre land eller uskyldige og ydmyke mennesker fra de lavere klasser, som tørstet etter åndelig næring, og som godt visste at de var syndere. På samme måte vil den nye læren til Gjenkomstens Herre ikke først bli mottatt av lederne i den kristne verden. Tvert imot vil de første som støtter ham, bli ikke-kristne eller vanlige mennesker som tørster etter åndelig føde, og som må anstrenge seg for å godta (tro på) alt det han lærer. Nettopp dette er grunnen til at Jesus uttrykte sin sorg over at de ikke kom som på forhånd hadde mottatt invitasjoner til å være gjester ved festmåltidet han hadde forberedt. I stedet ble alle de invitert som tjenerne traff ute på veiene (Matt 22,8-10).
De som var født på Jesu tid, var mennesker med stor betydning for Guds gjenoppreisningsarbeid, ettersom de skulle tjene og støtte Messias og hjelpe ham med å realisere hans plan. De var derfor ikke vanlige mennesker, men hadde det historiske ansvaret å leve i den viktigste tiden i gjenoppreisningshistorien. På samme måte må i dag hele menneskeheten, og spesielt de kristne, støtte og tjene Gjenkomstens Herre og ta på seg ansvaret for å etablere en verden med en kultur basert på Guds skapelsesideal. Vi lever i en tid som det aldri har vært maken til siden begynnelsen av menneskets historie. Gjenkomstens Herre må proklamere hvordan Guds vilje skal realiseres her på jorden og lære oss hvordan vi kan gjøre det. Alle de som finner fram til Gjenkomstens Herre, og som tror på, tjener og støtter ham og lever i samsvar med Guds vilje slik den blir åpenbart gjennom ham, er sanne troende.
Det står skrevet i Bibelen at hele Jerusalem ble urolig da de hørte at Messias var født (Matt 2,3) [23], men ikke én av innbyggerne fant fram til Jesusbarnet og tjente, støttet og beskyttet Jesus mens han levde her på jorden. La oss på en ydmyk måte lytte til hva vårt opprinnelige sinn sier, og leve i samsvar med det. La oss sette i gang og lete etter stedet der Det annet komme blir proklamert. La oss med et rolig og fredfylt sinn konsentrere oss om å oppfatte det glade budskap, som vi har håpet å få høre, slik at vi får oppleve den nye tidsalderen. La oss bli mennesker som spiller ledende roller i arbeidet med å opprette en ny himmel og en ny jord, med fast tro på Gud, og ved å leve i samsvar med hans vilje.

Tilbake til begynnelsen

Fotnoter:

23)  I den norske 2011-ovettelsen av Bibelen står det: «Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham.» I The Jerusalem Bible er Matt 2,3 oversatt slik: «When King Herod heard this he was perturbed [foruroliget, bekymret], and so was the whole of Jerusalem.» The Living Bible sier: «King Herod was deeply disturbed by their question, and all Jerusalem was filled with rumors.» I Revised Standard Version leser vi: «When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him.»