Jesu tid og vår tid – 1 2017-03-07T08:19:50+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Det annet komme

4.   Jesu tid og vår tid i lys av parallellitet mellom historiske epoker – 1

Hvis vi tar utgangspunkt i Guds gjenoppreisningsarbeid, er Jesu tid og tiden for Gjenkomsten parallelle tidsaldre. Guds globale gjenoppreisningsarbeid i forbindelse med Det annet komme, og der kristendommen innehar den sentrale rolle, foregår under lignende forhold som på Jesu tid.
Judea RomKorea USA       For det første, hvis vi tar utgangspunkt i den sentrale nasjon i Guds gjenoppreisningsarbeid, hadde Jesus, basert på jødedommen, den sentrale rolle overfor jødefolket. Jødefolket hadde den sentrale oppgave overfor Romerriket, som igjen sto i en sentral posisjon overfor resten av verden. På samme måte er kristendommen den sentrale religion i tiden for Gjenkomsten. Hvis Korea av i dag tilsvarer Judea, hvilket av vår tids land tilsvarer da Romerriket? Det er USA, et land Gud har forberedt for å oppfylle hensikten med Det annet komme, og som har utviklet seg til å bli den ledende nasjon i verden, basert på to hundre år med kristendom. Derfor ligner forholdet mellom våre dagers USA og Korea sterkt på forholdet mellom Romerriket og Judea på Jesu tid.
For det andre, hvis vi sammenligner kristendommen i dag med jødedommen for to tusen år siden, ser vi at sistnevnte benyttet seg av sin makt og autoritet. Det var også mye korrupsjon blant prestene. De hadde mistet den tradisjonelle fromhet og respekt (ærefrykt) for Gud, som de hadde arvet fra Abraham, Jakob og Moses. Deres forhold til Gud var preget av formaliteter. Jesus kritiserte dem gjentatte ganger for deres tro på grunn av dens indre tomhet (Matt 23,1-39). Hvis vi går litt under overflaten på vår tids kristendom, ser vi at også den lider av en indre tomhet og er blitt preget av formaliteter.
Når vi tenker på den indre glød og dype tro de første kristne kirker var fylt med, ser vi at nåtidens kirker er blitt altfor formelle og har utviklet seg langt bort fra sin opprinnelige hensikt. Mange kaller seg troende, men måten de lever på, er langt fra det Jesus lærte. Jesus anstrengte seg virkelig for å reformere datidens korrupte jødedom. På samme måte må Gjenkomstens Herre radikalt reformere kristendommen og utvikle en sann kirke, som tjener Gud. Han må trene troende til å praktisere det Jesus lærte, og til å leve slik Gud vil vi skal leve. De forskjellige grupper innen jødedommen på Jesu tid presenterte en fin ytre fasade, men forsto aldri hvilken verdi Jesus hadde. I tillegg forfulgte de Jesus og tok avstand fra det han lærte, og reformene Gud ville han skulle gjennomføre. På samme måte vil Gjenkomstens Herre bli forfulgt. Reformene basert på hans nye lære vil møte motstand fra troende som ikke praktiserer sin tro, samt kristne grupper som benytter seg av sin autoritet, sine seremonier og ritualer.

Les videre