Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Det annet komme/Hvordan høykulturen har flyttet seg – 1
Hvordan høykulturen har flyttet seg – 1 2017-03-07T07:47:44+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Det annet komme

3. Hvor kommer Messias tilbake

3.2. Et land i Det fjerne østen

3.2.6.   Utviklingsmønstret som viser hvordan høykulturen har flyttet seg – 1

Hvis vi tar utgangspunkt i utviklingmønsteret som viser hvordan høykulturen har flyttet seg, forstår vi at Gjenkomsten må skje i Korea. Guds gjenoppreisningsarbeid har i første rekke fokusert på å gjenoppreise mennesket og deretter de rette omgivelser for Guds rike. For å gjenoppreise omgivelsene i Guds rike, arbeider Gud for å få sivilisasjonen til å utvikle seg generelt. Hensikten med dette aspektet ved Guds gjenoppreisningsarbeid er å opprette den høyeste sivilisasjon med ideelle samfunn. Når Gjenkomstens Herre til slutt kommer, vil han inneha den sentrale rolle for opprettelsen av slike samfunn.
La oss nå se på hvordan høykulturen har flyttet seg i samsvar med utviklingen innen religion, det sentrale aspektet ved Guds gjenoppreisningsarbeid.
I oldtiden utviklet det seg kontinentale sivilisasjoner med Mesopotamia og Egypt som de sentrale land. Høykulturen flyttet seg imidlertid, og de sentrale sivilisasjoner ble Hellas, Italia og den iberiske halvøy, der det oppsto halvøy-sivilisasjoner. Så utviklet det seg en øy-sivilisasjon med England som sentrum. Derfra flyttet høykulturen seg igjen tilbake til et kontinent. USA, en kontinental sivilisasjon, fikk den sentrale rolle. På samme måte som på Jesu tid, ser vi nå, i tiden for Det annet komme, en utvikling der en halvøy-sivilisasjon begynner å spille en sentral rolle.
Les videre