Han fødes her på jorden – 2 2017-03-05T17:43:30+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Det annet komme

1. Hvordan vil Messias vende tilbake

1.3.   Det annet komme vil bli realisert ved at han fødes på jorden – 2

Menneskesønnen I Lukas 18,8 sier Jesus: «Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» Jesus profeterte at han ikke vil finne noen tro her på jorden ved Det annet komme. Det betyr at når Messias kommer, vil nesten ikke noen bli frelst selv om de har en fullkommen tro. Hvorfor er det slik?
Naturligvis har ikke alle troende her på jorden en fullkommen tro, men det finnes mennesker over hele verden som lengter etter Gjenkomstens Herre og lever i samsvar med en sann tro. Hvorfor antydet da Jesus at han ikke ville finne noen tro? Vi må også spørre om det finnes troende som ikke ville tro på Messias hvis han kom fra himmelen på skyer? Ville ikke selv mennesker uten tro støtte ham? Er det på grunn av forfølgelse og sosialt press man mister sin tro? Forfølgelse er ikke i stand til å ødelegge sann tro. Fordi Det annet komme vil skje på samme måte som det første, vil Herren ikke finne tro i denne verden.
For to tusen år siden var det mange blant jødefolket som hadde en glødende tro. De kom sammen og ba i tempelet dag og natt. De lærte seg budene utenat. De anstrengte seg virkelig for å holde alle de bud og lover som Gud hadde gitt dem. De ga trofast sin tiende og fastet regelmessig. På denne måten hadde de stor tro på Gud, men likevel var det ingen sann tro. Det vil si at de ikke trodde at Jesus var blitt sendt av Gud som Messias.
Fra et slikt synspunkt kunne ikke Jesus finne noen tro her på jorden. På samme måte finnes det i dag flere hundre millioner kristne som venter at Herren skal komme på himmelens skyer. Men om han kommer på samme måte som ved Det første komme, som et fysisk menneske, vil han da finne en slik tro som får kristne til å gjenkjenne ham som Messias?
Om vi tar utgangspunkt i hvordan Gud har utført sitt gjenoppreisningsarbeid opp gjennom historien, eller om vi ser på de ovennevnte eksemplene på skriftsteder angående Det annet komme, så blir konklusjonen den samme: Gjenkomstens Herre kommer som Menneskesønnen, på samme måte som Herren som representerte Det første komme, som et fysisk menneske, født her på jorden.

Les videre