Han fødes her på jorden – 1 2017-03-05T17:35:30+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Det annet komme

1. Hvordan vil Messias vende tilbake

1.3.   Det annet komme vil bli realisert ved at han fødes på jorden – 1

I lys av eksemplene med Elias annet komme og Jesu første komme, som begge var resultater av Guds direkte arbeid, blir vi nødt til å tenke gjennom profetiene om Messias’ annet komme én gang til.
Det nye testamente inneholder ikke bare profetier som sier at Gjenkomstens Herre skal komme som en dommer i herlighet på himlenes skyer. Vi finner også helt forskjellige profetier som bare kan bli realisert hvis Det annet komme skjer på samme måte som Det første komme.
Jesus forutså hva som ville komme til å skje når en dag Det annet komme blir realisert: «slik skal det være når Menneskesønnen kommer til syne på sin dag. Men først må han lide mye og bli forkastet av denne slekt» (Luk 17,24-25). Om Herren skulle komme tilbake på himlenes skyer i makt og herlighet, til lyden av erkeengelens basun, hvem ville da våge å fornekte ham og forfølge ham? Ville du forfølge ham?
Det er mange troende kristne, ja hele kirkesamfunn, som ser opp mot himmelen og venter at Herren skal komme på skyene. Om han skulle komme på skyene, ville det ikke være noen som helst grunn til at han skulle bli forfulgt. Men om han ikke kommer på forventet måte, men i stedet kommer som et fysisk menneske, slik som ved Det første komme, da blir det klart hvorfor han først vil bli forkastet, og det vil ta tid før han blir anerkjent.
Guttebarn       Åp 12,5 sier: «Da fødte hun et guttebarn, som engang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone.» Mannen som skal herske over alle land med en jernstav, er Gjenkomstens Herre. Han vil bli født av en kvinne.
se Gjenkomsten       Da fariseerne ville vite tidspunktet for Det annet komme, spurte de Jesus når Guds rike ville komme. Han svarte: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene» (Luk 17,20). Alle er i stand til å se opp mot himmelens skyer. Likevel svarte Jesus at Gjenkomsten, som representerer Guds rikes komme, ikke vil være noe man kan se. Grunnen er at Messias ikke kommer på skyene i bokstavelig forstand.

Les videre