Enhetsprinsippenes syn på Det annet komme – 2 2017-03-05T18:10:00+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Det annet komme

1. Hvordan vil Messias vende tilbake

1.4.   Enhetsprinsippenes syn på Det annet komme – 2

Åndelig-fysisk verdenDermed vil han oppfylle Guds tredje velsignelse. De som tror på ham og støtter ham , får en «podekvist» [1] fra ham (Rom 11,17) både fysisk og åndelig og blir ett med ham. Herren kommer til å veilede dem til å oppfylle Guds tredje velsignelse og bli mennesker som er i stand til å styre verden med kjærlighet. Derfor må han bli født her på jorden, som et fysisk menneske, som ved Det første komme.
Jødedommens hovedoppgave var ikke bare å stå for forberedelsene til å ta imot Messias. Jødefolket skulle også ha fulgt ham og hjulpet ham til å oppfylle hans vilje etter at han var kommet. På samme måte er oppgaven til vår tids kristendom ikke bare å forberede et globalt fundament for Det annet komme, men også å tjene Herren, slik at han kan oppfylle sin oppgave når han kommer.
ansvar       Guds rike på jorden, som vil bli opprettet av Gjenkomstens Herre, vil ikke være et ugjennomførlig, utopisk rike. Det kan ikke etableres basert på mirakler, men bare ved at mennesket oppfyller sitt ansvar ved å løse forskjellige konkrete problemer i samsvar med Guds veiledning.
Det er ikke lett å bli frelst hvis man ikke responderer på Guds arbeid. Det er likevel Guds ønske at hele menneskeheten skal bli frelst, ettersom han er en rettferdig kjærlighetens Gud. Guds skapelsesideal dreier seg om mye mer enn individuell fullkommenhet. Derfor er heller ikke Guds frelsesarbeid begrenset til individuell frelse. Av den grunn vil ikke Gjenkomsten, som skjer for fullstendig å gjenopprette Guds ideal, være begrenset til noe spesielt kristent trossamfunn. Gjenkomstens Herre vil i stedet heve seg over samtlige trossamfunn. Han kommer selvsagt til å arbeide for å opprette en forent verden under Gud, som bryter alle grenser mellom folk, nasjoner og raser.

Les videre

Fotnoter:

1) Som allerede forklart i 2. kapittel, Menneskets fall, seksjon 1.1.1., Livets tre, mistet Adams liv sin gudgitte (opprinnelige) hensikt, og han ble et falskt «livstre». Av den grunn fikk han etterkommere som også var falske «livstrær». Et sant «livstre» må derfor komme og opprette Guds rike på jorden ved at hele menneskeheten gjennom en «innpodningsprosess» blir en «hage» med «livstrær». Gud sender Messias som et sant «livstre» for å gi «podekvist» til det falne menneske, som er et falskt «livstre». I Det Norske Bibelselskaps Forlags reviderte oversettelse av 1930 er Paulus inne på noe av det samme: «Om nu allikevel nogen av grenene blev avbrutt, og du som var en vill oljekvist, blev innpodet iblandt dem og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme» (Rom 11,17). 2011-utgaven har denne versjonen: «Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem.» I Revised Standard Version står det: «But if some of the branches were broken off, and you, a wild olive shoot, were grafted in their place to share the richness of the olive tree». The Jerusalem Bible uttrykker dette slik: «No doubt some of the branches have been cut off, and, like shoots of wild olive, you have been grafted among the rest to share with them the rich sap provided by the olive tree itself». En korrekt forståelse av denne innpodningsprosessen må være at det ikke er det sanne oljetreet som beskjæres og blir gitt en podekvist. Tvert imot er det de falske oljetrærne som må beskjæres. Vi kan da bli sanne «oljetrær» ved at vi blir gitt «podekvist» fra det sanne «oljetreet».