////Enhetsprinsippenes syn på Det annet komme – 1
Enhetsprinsippenes syn på Det annet komme – 1 2017-03-05T17:58:17+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Det annet komme

1. Hvordan vil Messias vende tilbake

1.4.   Enhetsprinsippenes syn på Det annet komme – 1

Tre velsignelserIfølge Skapelsesprinsippene var Guds hensikt med å skape Adam og Eva at de selv skulle oppfylle Guds tre velsignelser her på jorden. De skulle med andre ord ha blitt fullkomment modne som ideelle mennesker. Ved å bli Sanne foreldre, som er forutsetningen for å skape en ideell familie, ville de ha realisert et samfunn som ville ha vært Guds rike. De skulle videre, som Guds representanter, ha opprettet kjærlighetens herredømme over hele den skapte verden. De falt imidlertid og kunne derfor ikke bli Sanne foreldre. De skapte i stedet en syndig og ond verden. For å gjenoppreise en slik verden til å bli en verden basert på Guds skapelsesideal, kom Jesus som «den andre Adam» (1 Kor 15,45; Matt 4,17).
Til tross for Guds frelsesarbeid basert på Jesu korsfestelse og oppstandelse er det fremdeles nødvendig med en mann som kan oppfylle Guds tre velsignelser her på jorden. Derfor må Messias komme, «den tredje Adam», som ikke har arvesynd (den opprinnelige synd), og som kan realisere Guds hensikt med å skape.
Ånd kropp       Han må være et eksempel på et ideelt menneske som har oppnådd en individuell fullkommen modenhet og således realisert den første velsignelsen. Derfor må han nødvendigvis bli født her på jorden med en fysisk kropp. Han må oppfylle sin del av ansvaret i sitt fysiske liv.

2. velsignelseHan må dessuten skape en idealfamilie slik Gud ønsker. Dermed realiserer han Guds andre velsignelse og blir en Sann far. Hans foreldrehjerte kommer til å «innpode» Guds hjerte og kjærlighet i hjertet til alle som tror på ham og følger ham. Han kommer til å gi «gjenfødelse» til alle mennesker og hjelpe dem til å bli fullkomment modne og oppfylle den egentlige hensikten med livet. Han kommer til å stå fram som et fullkomment modent menneske og blir Herren som vil styre den åndelige og den fysiske verden med en fullkommen kjærlighet.

Les videre