Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Det annet komme/Elias annet komme gir oss en viss pekepinn
Elias annet komme gir oss en viss pekepinn 2017-03-04T23:50:11+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Det annet komme

1. Hvordan vil Messias vende tilbake

1.1.  Elias annet komme gir oss en viss pekepinn

HvordanHvordan vil så Messias’ annet komme bli realisert? La oss først se på Elias annet komme. Det er i virkeligheten det klareste historiske eksempel på et annet komme som Gud har vist oss.
Elias gjenkomst       Gjennom profeten Malaki lovet Gud at Elia ville vende tilbake fra den åndelige verden før Messias’ komme (Mal 4,5). Derfor ventet troende jøder på den tiden at Elias annet komme ville finne sted før Messias kunne komme. De var dessuten overbeviste om at det var den Elia som hadde steget opp til himmelen, som skulle komme tilbake. Derfor trodde folk selvsagt at Elia ville komme ned fra himmelen. Jesus sa imidlertid tydelig at døperen Johannes, født her på jorden, var «Elia» (Matt 11,14; Matt 17,13).
Selv om Elias annet komme ble realisert gjennom døperen Johannes, betyr det likevel ikke at Elia ble brakt tilbake til livet som døperen Johannes. Elia i den åndelige verden, dvs. Elias åndelige jeg, hjalp døperen Johannes, som befant seg på jorden, og som var født med samme oppgave som Elia (Luk 1,17). Derfor hadde de samme oppgave, men var likevel to forskjellige personer.
Elias annet komme gir oss derfor en viss pekepinn om at, for det første, Messias’ annet komme kan skje ved at han blir født her på jorden. For det andre forstår vi at selv om Gjenkomstens Herre har Messias’ oppgave, dvs. samme oppgave som Jesus, kan han likevel ikke ha nøyaktig samme utseende som Jesus (Åp 19,11-12; Åp 2,17; Joh 14,15-17; Joh 16,12-13).

Les videre