Betydningen av «skyene» 2017-03-05T19:46:49+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Det annet komme

1. Hvordan vil Messias vende tilbake

1.5.    Betydningen av «skyene»

skyeneOm Gjenkomsten blir realisert gjennom en fødsel her på jorden, hva er så betydningen av skriftstedet som sier at Messias kommer «på skyene»? Ifølge Åp 17,15 symboliserer vann falne, syndige mennesker. Hva menes så med skyer? Skyer er fordampet vann. Uansett hvor skittent vann måtte være, blir det rent når det fordamper og blir til skyer. Skyer symboliserer derfor falne mennesker som er gjenfødt og blitt troende. At Messias kommer på skyene, betyr at han vil komme igjen blant dem som Gud forbereder, og som hører Gud til, de troende.
Hvorfor sa da Jesus at han ville komme tilbake «på skyene»? For det første var det for å forhindre at folk ble forvirret av antikrister. Før tiden for Det annet komme er inne, er det bedre å la folk tro at han kommer på skyene. Om det klart og tydelig var blitt sagt at Gjenkomstens Herre vil bli født på jorden, som et fysisk menneske, ville all forvirringen som ville oppstå på grunn av antikrister, ikke la seg forhindre. Når tiden er inne, kommer Gud definitivt til å vise oss hvordan Messias kommer (Amos 3,7).
For det andre var det for å oppmuntre de forventningsfulle disiplene i deres trosliv, slik at de ville kunne gå den vanskelige veien som lå foran dem. Det er ikke rent få eksempler på ting Jesus sa om Det annet komme som ikke ser ut til å stemme. Åp 22,20 lærer: «Ja, jeg kommer snart.» I Matt 10,23 sier Jesus: «Sannelig, jeg sier dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer.» I Matt 16,28 sa han: «Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike.» I Joh 21,20-23 snakket han også som om han ville komme tilbake mens Johannes levde. I alle disse bibelsitatene understreket Jesus at Det annet komme ville skje snart (i forhold til hans tid). Likevel skjedde det ikke. Hvorfor uttrykte Jesus seg da slik han gjorde, som om Gjenkomsten snart ville finne sted?
Jesus forutså forfølgelsen i Romerriket. Derfor var han nødt til å undervise sine disipler slik at de fikk mot og ikke mistet håpet. På den måten ville kristendommen kunne overleve den forferdelige forfølgelsen og raskt forberede et globalt fundament for Gjenkomsten. De første kristne var derfor entusiastiske og fylt med et brennende ønske om å se Det annet komme. De understreket nemlig at Jesu gjenkomst var nær forestående, og at han ville komme fra himmelen på skyene med Guds makt og herlighet. Takket være en slik tro hadde de kraft til å stå imot undertrykkelsen og lidelsene under Romerrikets herskere. Dermed kunne de første kristne kirker bli etablert.

Les videre