Det annet komme 2017-03-04T23:43:04+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

16. kapittel – Det annet komme

Hvordan Når HvorJesus talte definitivt om Gjenkomsten (Matt 16,27). Vi må derfor vite hvordan den vil bli realisert, samt når og hvor den kommer til å finne sted.
Noen tror at Gjenkomsten blir realisert ved at Jesus trer inn i det enkelte menneskes hjerte (Joh 14,20) når vi mottar Den hellige ånd (Apg 8,16). Det er imidlertid ikke Enhetsprinsippenes synspunkt. Helt siden Den hellige ånd kom den første pinsen (Apg 2,1-4), har mange troende opplevd Jesu nærvær i sitt hjerte. Hvis dét var Det annet komme, ville det bety at Det annet komme allerede fant sted for 2000 år siden. Vi forstår likevel at Gjenkomsten ikke vil skje på denne måten ettersom troende, hele tiden siden Den hellige ånd kom den første pinsen, lengselsfullt har ventet på Det annet komme.
Noen tror dessuten at Jesus vil vende tilbake rent åndelig. Enhetsprinsippene støtter heller ikke et slikt synspunkt. Helt siden sin oppstandelse har Jesus når som helst kunnet åpenbare seg åndelig for dem som har fulgt ham. Likevel venter de fortsatt på dagen for Det annet komme. Dermed kan vi forstå at det de venter på, ikke dreier seg om en rent åndelig Gjenkomst. Jesus møtte ofte apostelen Johannes åndelig og sa til ham: «Ja, jeg kommer snart» (Åp 22,20). Johannes’ svar: «Amen. Kom, Herre Jesus!» har ikke noe med en åndelig Gjenkomst å gjøre.

Les videre